Kategorien: KompetenceudviklingDenne kategori indeholder 154 bøger. • 1Billede af bogen Identitet vokser indefra / Identity grows from within

  Senest opdateret 7. juni

  Identitet vokser indefra / Identity grows from within

  Af Nikolaj Stagis

  1. udgave fra 2012 på forlaget Stagis

  Oplag: active

  Kategorier: Engelsk, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Markedsføring, Personlig udvikling

  pris: 60 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 443 gram

  Nikolaj Stagis' "Identitet vokser indefra" er med tekster på både dansk og engelsk, "Identity grows from within". Budskabet er, at man skal møde kunderne med sin personlighed. Det er det, der skaber virksomheden. Det er et ofte overset aktiv at lade medarbejderne bruge deres personlighed, - i stedet for at virksomheden skaber en kunstig identitet. Arbejdsbog med plads til notater. Hardback.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 2Billede af bogen Pædagogens kompetencer

  Senest opdateret 6. juni

  Pædagogens kompetencer

  Af Daniela Cecchin, Else Sander, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

  1 . udgave fra 1996 på forlaget BUPL

  Oplag: active

  ISBN: 87-8978-055-8

  Kategorier: Antologier, Faglitteratur, Kompetenceudvikling, Pædagogik

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 430 gram

  Som næsten ny - der er skrevet navn I bogen men det er dækket af - 167 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Pædagogernes fagforening engagerer sig ikke alene i lonpolitik og arbejdsvilkår. BUPL deltager også i diskussionen af børn og unges vilkår og af det pædagogiske arbejdes betydning i samfundet. Denne antologi er et bidrag til debatten. En række forfattere giver heri deres bud på den pædagogiske faglighed. Tilsammen danner de et broget, men forhåbentlig sammenhængende billede af pædagogens kompetencer inden for store dele af det pædagogiske arbejdsfelt.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 3Billede af bogen Anerkendelse i praksis

  Senest opdateret 5. juni

  Anerkendelse i praksis

  Af Lis Møller

  1. udgave fra 2008Akademisk forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0303-136-5

  Kategorier: Børn & forældre, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Personlig udvikling, Psykologi, Pædagogik, Studiebøger

  pris: 175 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 340 gram

  Bogen er som ny - 247 sider. - Med udgangspunkt i både praksisfortællinger fra SFO, socialpsykiatri og børnehave samt pædagogiske teorier beskrives anerkendelse som pædagogisk praksis. TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Anerkendelse og gode relationer mellem mennesker. Hvem kan næsten være imod? Det er det, de fleste mennesker i alle aldre, situationer og positioner gerne vil have, og det er det, professionelle i pædagogisk og socialt arbejde gerne vil praktisere. Spørgsmålet er imidlertid, hvad anerkendelse er, og hvad der skal til for at skabe gode og ligeværdige relationer? I Anerkendelse i praksis inddrager Lis Møller forskellige relationsorienterede metoder og supervision. Det teore- tiske fundament baseres især på den norske forsker og psykolog Anne-Lise Løvlie Schibbyes arbejde, og de mange pointer relateres til en række praksisfortællinger fra forskellige pædagogiske sammenhænge. Resultatet er en konkret bog, der bygger bro mellem teoretisk viden og pædagogisk praksis. Samtidig er bogen en inspirerende indføring i, hvordan professionelle i pædagogisk og socialt arbejde systematisk arbejder med relationer.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 4Billede af bogen Godt for børn

  Senest opdateret 5. juni

  Godt for børn

  Af Niels Elkjær Krog, Lotte Secher

  1 . udgave fra 2010Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-0304-024-0

  Kategorier: Børn & forældre, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Personlig udvikling, Psykologi, Pædagogik

  pris: 175 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 365 gram

  Som ny - 245 sider - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: Godt for børn - anerkendende relationer i praxis rummer ny inspiration til de dagtilbud, der bygger på begreber som anerkendelse, omsorg og ligeværdighed. I bogen formidles teoretisk viden om anerkendende relationer, og der gives forslag til, hvordan teorien kan omsættes til virkelighed. Forfatterne fremlægger på baggrund af en lang række meget genkendelige, selvoplevede situationer fra dagligdagen en særlig arbejdsmåde, der kan støtte de ansatte i deres refleksioner over arbejdet med anerkendende relationer. Arbejdsmåden kan desuden danne udgangspunkt for dialog med forældre og andre samarbejdspartnere. Herudover handler bogen om betydningen af den struktur, som ansatte og forældre skaber for livet i institutionen, samt de samfundsmæssige og politiske forholds indflydelse på mulighederne for at skabe anerkendende relationer og derigennem styrke børns udviklingsmuligheder. Godt for børn er en varm og kærlig bog, skrevet med indføling med både børnene og de voksne og med mange eksempler fra hverdagen. Den henvender sig til pædagoger, pæda- gogstuderende og andre, der arbejder med børn, samt til forældre.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 5Billede af bogen Mere anerkendelse i børnehøjde

  Senest opdateret 5. juni

  Mere anerkendelse i børnehøjde

  Af Berit Hertz og Frank Iversen

  1 . udgave fra 2007Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7706-494-1

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Psykologi, Pædagogik

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 405 gram

  - Ny ubrugt bog. - 223 sider. - Inspiration og metoder til en ressource- og løsningsfokuseret tilgang til dagliglivets udfordringer, hvor der tages afsæt i barnets og dets omgivelsers ressourcer og kompetencer

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 6Billede af bogen Kompetencebroen Del l

  Senest opdateret 5. juni

  Kompetencebroen Del l

  Af Carsten Jørgensen, Jørgen Danelund, Danmarks Forvaltningshøjskole

  2. udgave fra 2002Danmarks Forvaltningshøjskole forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7392-589-6

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Studiebøger

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 275 gram

  Fin som næsten ny - 146 sider - BEMÆRK jeg har også del ll og lll, som er samlet i en bog til salg her på siden. TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Strategisk reflekterende kompetenceudvikling tager udgangspunkt i, at i en senmoderne offentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra kompetenceudviklings- processer kan tillægges betydning. Kompeten- cen til at kompetenceudvikle er en forudsætning for at kunne orientere sig i dette organisatoriske krydspres. Konceptet Kompetencebroen implementerer reflekterende kommunikationsprocesser som grundlag for kompetencen til at kompetenceudvikle. I bogens del I præsenteres konceptet og et casemateriale, der viser, hvordan man kan arbejde med konceptet i praksis. I del II præ- senteres konstruktionismen som videnskabs- teoretisk grundlag for konceptet og arbejdet med det i det organisatoriske krydspres. I del III præsenteres Luhmanns systemteori og Foucaults samt Laclau og Mouffes diskurs- teorier som teoretiske perspektiver, hvori såvel forståelsen af som arbejdet med konceptet kvalificeres.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 7Billede af bogen Kompetencebroen Del ll og lll

  Senest opdateret 5. juni

  Kompetencebroen Del ll og lll

  Af Carsten Jørgensen, Jørgen Danelund, Danmarks Forvaltningshøjskole

  2. udgave fra 2005Danmarks Forvaltningshøjskoles forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7392-589-6

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Organisation, Studiebøger

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 625 gram

  Som næsten ny - 482 sider - BEMÆRK: jeg har også Del l til salg her på siden - TEKSTEN PÅ BOGENS BAGSIDE: ORGANISATION OG LEDELSE Strategisk reflekterende kompetenceudvikling tager udgangspunkt i, at i en senmoderne of- fentlig organisation er der mange forskellige perspektiver, hvorfra kompetenceudviklings- processer kan tillægges betydning. Kompeten- cen til at kompetenceudvikle er en forudsæt- ning for at kunne orientere sig i dette organi- satoriske krydspres. Konceptet Kompetencebroen implementerer reflekterende kommunikationsprocesser som grundlag for kompetencen til at kompetence- udvikle. I bogens del I præsenteres konceptet og et casemateriale, der viser, hvordan man kan arbejde med konceptet i praksis. I del II præsenteres konstruktionismen som videnskabsteore- tisk grundlag for konceptet og arbejdet med det i det organisatoriske krydspres. I del III præsenteres Luhmanns systemteori og Foucaults samt Laclau og Mouffes diskursteorier som teoretiske perspektiver, hvori såvel forståelsen af som arbejdet med konceptet kvalificeres.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 8Billede af bogen E-læring på arbejde

  Senest opdateret 29. maj

  E-læring på arbejde

  Af Anne Marie Kanstrup red.

  1. udgave fra 2004Roskilde Universitetsforlag

  Oplag: active

  ISBN: 9788778672773

  Kategori: Kompetenceudvikling

  pris: 108 kr – stand: ★★★★★★

  En antologi, som sætter fokus på koblingen mellem e-læring og arbejdspladslæring gennem 9 artikler skrevet af forskere fra Danmark, Norge og Sverige. Fælles for artiklerne er, at de alle præsenterer empiriske eksempler på e-læring på arbejde.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 9Billede af bogen Neandertalere på jobbet

  Senest opdateret 29. maj

  Neandertalere på jobbet

  Af Albert J. Bernstein & Sydney Craft Rozen

  1. udgave fra 1993 på forlaget Børsen

  Oplag: active

  ISBN: 8775533855

  Kategori: Kompetenceudvikling

  pris: 95 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 558 gram

  Flot bog i hardcover med smudsomslag. Nøgleord om bogen er: samspil, mennesketyper og kommunikation

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 10Billede af bogen Sådan får du jobbet

  Senest opdateret 29. maj

  Sådan får du jobbet

  Af Eddie R. Sjøborg

  1. udgave fra 1993 på forlaget Børsen

  Oplag: active

  ISBN: 8775533766

  Kategori: Kompetenceudvikling

  pris: 155 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 534 gram

  Bogen er flot som ny i hardcover med smudsomslag. Bogen giver en detaljeret behandling af procedurer og faser i processen, og følger læseren de enkelte forslag, bliver bogen af stor værdi - ikke mindst som opslagsværk.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 11Billede af bogen Tænk som en vinder

  Senest opdateret 25. maj

  Tænk som en vinder

  Af Eskild Ebbesen

  1. udgave fra 2014Politikens Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-4001-726-5

  Kategorier: Idræt, Kompetenceudvikling, Krop & sind, Sejlads, Selvudvikling, Sport & fritid

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 522 gram

  Rigtig god stand. Fra røgfrit hjem. "Få OL-vinderens bedste redskaber til at sætte dig et mål, holde fokus og få succes. Siden begyndelsen af sin karriere i Guldfireren har Eskild Ebbesen arbejdet målrettet med de mentale strategier, der har været afgørende for hans succes som den letvægtsroer i verden, der har vundet flest medaljer. Det kræver fokus, motivation, viljestyrke og overskud at vinde medaljer tyve år i træk, og Eskild Ebbesen er ekspert i at optimere sit og andres liv. I 'Tænk som en vinder' får du serveret de bedste værktøjer fra Eskild Ebbesen baseret på forskning og hans personlige erfaringer og førstehåndsobservationer fra den mest vindende letvægtsfirer i verdenshistorien."

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 12Billede af bogen STINE BOSSE - Det handler om at turde

  Senest opdateret 11. maj

  STINE BOSSE - Det handler om at turde

  Af Jens Chr. Hansen & Christian Nørr

  1. udgave fra 2009 på forlaget Gyldendal Business -4. oplag

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-02-07653-0

  Kategorier: Biografier, Erhverv, Kommunikation, Kompetenceudvikling

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 700 gram

  STINE BOSSE - Det handler om at turde - 288 sider - Papbind med flapper – Sprog: Dansk. Er fortællingen om den højst placerede kvindelige topchef i Danmark. Stine Bosse er flere år i træk udpeget til at være blandt de 10-15 mest magtfulde kvinder i Europa af Financial Times. I denne bog åbner hun op og fortæller for første gang SIN personlige historie. Først og fremmest om viljen til at ville magten og nå hele vejen. Her spiller barndommen, opvæksten og det komplicerede forhold til begge forældre en afgørende rolle. –Pris ex forsendelse - B1716 -19- 10950

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 13Billede af bogen Sagt og usagt

  Senest opdateret 11. maj

  Sagt og usagt

  Af Viveka Adelsvärd

  1. udgave fra 1991 på forlaget Munksgaard

  Oplag: active

  ISBN: 87-16-10855-8

  Kategorier: Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management

  pris: 58 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 270 gram

  Hvordan vi taler sammen- Fra bogens bagside: "Hvorfor forstår og misforstår vi hinanden?, Hvad betyder latter og pauser i samtalen?, Hvorfor begynder vi at skændes?, Hvad betyder det, hvis vi taler dialekt? og Hvorfor elsker vi at sladre? - Samtaler optager og styrer en stor del af vores tilværelse. Alt det vi siger direkte til hinanden, men også alt det, vi ikke siger eller kun antyder, er med til at bestemme vores forhold til andre mennesker....". Originaltitel: Prat, skratt, skvaller och gräl. Oversat fra svensk af Andreas Bonnevie. Inbinding: Hæftet. 167 sider.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 14Billede af bogen Tænk nyt

  Senest opdateret 11. maj

  Tænk nyt

  Af Tom Peters

  fra 1998 på forlaget Egmont Wangel A/S

  Oplag: active

  ISBN: 87-608-0827-6

  Kategorier: Erhverv, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 980 gram

  Du kan ikke overleve på succesen fra i går. Bogen om Innovation. Emner: Virksomhedsledelse; Virksomheder; Ledelse; Innovation; USA. Originaltitel: The circle of innovation. Oversat til dansk af Torben Hanson. Omfang: 543 sider, illustreret, Indbinding: Indbundet.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 15Billede af bogen Kompetenceudvikling og videnmedarbejdere i staten. Praksis, problemer og perspektiver

  Senest opdateret 9. maj

  Kompetenceudvikling og videnmedarbejdere i staten. Praksis, problemer og perspektiver

  Af Henrik Holt Larsen m.fl.

  1. udgave fra 2006Forlaget Valmuen

  Oplag: active

  ISBN: 87-88741-18-4

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management

  pris: 195 kr – stand: ★★★★★★

  160 s., hft. Kompetanceudvikling som led i organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 16Billede af bogen The Outsiders

  Senest opdateret 3. maj

  The Outsiders

  Af William N. Thorndike

  fra 2012 på forlaget Harvard Business Review Press

  Oplag: active

  ISBN: 978-1-221-6267-5

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Markedsføring

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 388 gram

  Bogens undertitel er: Eight Unconventional CEOs and Their Radically Rational Blueprint for Success. Must-read for leaders. Koster 240kr på saxo.com.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 17Billede af bogen Et glimt af klarhed

  Senest opdateret 29. april

  Et glimt af klarhed

  Af Christian Madsbjerg & Mikkel B. Rasmussen

  1. udgave fra 2015 på forlaget Gyldendal Business

  Oplag: active

  Kategorier: Faglitteratur, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Markedsføring, Studiebøger, Økonomi

  pris: 35 kr – stand: ★★★★★★

  Med stor international succes har Christian Madsbjerg og Mikkel B. Rasmussen flyttet virksomheders fokus, så de kigger lige så meget på mennesker som på økonomiske nøgletal. Ved at studere menneskelig adfærd kan virksomheder lettere justere forretningen, når markedet pludselig ændrer sig, eller kunderne begynder at ændre vaner. Hardback m. omslag, 1. udgave, 2015, Gyldendal Business Har aldrig været åbnet/brugt. Nypris: 310 kr. Kan også afhentes i København eller Slagelse (kontakt mig da på DBA: https://www.dba.dk/bogsalg-et-glimt-af-klarhed/id-1101378331/)

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 18Billede af bogen Selviscenesættelse - Hvorfor? Hvordan?

  Senest opdateret 21. april

  Selviscenesættelse - Hvorfor? Hvordan?

  Af Torben Hanson

  1. udgave fra 2003 på forlaget Aschehoug

  Oplag: active

  ISBN: 87-11-16461-1

  Kategorier: Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Selviscenesættelse - Hvorfor? Hvordan? 285 sider. Illustreret papbind. Illustreret. B2119-117 - Pris ex forsendelse.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 19Billede af bogen Logistik i virksomheden -

  Senest opdateret 20. april

  Logistik i virksomheden -

  Af Tina Holck & Lisbeth Jensen

  1. udgave fra 2006Erhvervsskolernes Forlag - 1. oplag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7881-676-9

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Undervisning

  pris: 125 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 999 gram

  363 sider - Papbind med flapper,hæftet - Sprog: Dansk - Som ny. Ex forsendelse.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 20Billede af bogen Mod til synlighed -12 rollemodeller viser vejen

  Senest opdateret 18. april

  Mod til synlighed -12 rollemodeller viser vejen

  Af Else Marie Juhl Thomsen & Birthe Rosengaard Knudsen

  1. udgave fra 2006 på forlaget Aschehoug – 1. oplag

  Oplag: active

  ISBN: 87-11-26509-4

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Selvudvikling

  pris: 55 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 265 gram

  Mod til synlighed -12 rollemodeller viser vejen – 171 sider – Papbind med flapper. KVINDER mangler synlighed og har svært ved at træde i karakter. Det er den melding, vi gang på gang hører i medierne, korridorerne og i kvinders egne hoveder. Derfor har bogens to forfattere sat sig for at afdække de specifikke evner og kompetencer, som succesrige personer har, med fokus på mod til at sætte spor og vise synlighed. B2204 -13 -10020 -Pris ex forsendelse

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 21Billede af bogen Personlig handlekraft

  Senest opdateret 17. april

  Personlig handlekraft

  Af Stig Kjerulf

  1. udgave fra 2008 på forlaget Gyldendal Business

  Oplag: active

  ISBN: 9788702070477

  Kategori: Kompetenceudvikling

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 600 gram

  Aldrig brugt - har bare stået i reolen

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 22Billede af bogen Kreativ procesledelse

  Senest opdateret 17. april

  Kreativ procesledelse

  Af Mille Obel Høier

  1. udgave fra 2011Dansk Psykologisk Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-7706-633-7

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Organisation, Psykologi

  pris: 135 kr – stand: ★★★★★★

  Konkrete bud på at tænke og lede forandringsprocesser mere livgivende og opgavefokuseret. Denne bog giver inspiration og indsigt til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i organisatorisk sammenhæng, hvor der skabes rum for dialog på tværs af hierarkier og faggrænser. Bogen er opdelt i tre dele. Første del har til formål at træne proceslederens evne til at facilitere bogens øvelser og giver indsigt i, hvordan der kan skabes involverende rammer, der fremmer medejerskab. Anden del handler om den daglige praksis – her fokuseres på konkrete øvelser. Øvelserne er inddelt i følgende overordnede temaer: Anerkendende kultur, Kommunikation, Visioner og målsætning, Kreativitet og idegenerering, Teamudvikling og Mødeledelse. Tredje del introducerer systemisk, socialkonstruktionistisk og anerkendende teori i et proceslederperspektiv, og giver indblik i de grundlæggende principper og antagelser, som øvelserne udspringer af. De udfordringer, organisationer står over for i dag, fordrer kvalificerede procesledere, der kan handle reflekteret og anerkendende, og som evner at facilitere de vigtige dialoger og processer, der skal til, for at organisationen flytter sig og finder frem til bæredygtige løsninger.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 23Billede af bogen MENSA . Snørklede opgaver.

  Senest opdateret 11. april

  MENSA . Snørklede opgaver.

  Af Stickels, Terry

  1. udgave fra 2004 på forlaget Aschehoug - Egmont

  Oplag: active

  ISBN: 87-11-26350-4

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Matematik, Ordbøger & leksika

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 170 gram

  94 sider. Orig. heftet. Originaltitel: Devious mind-bending puzzles - oversættelse: Steen Høyer Pedersen - illustreret - Hovedbrud med ordspil, matematiske og logiske opgaver. Første bog af tre (2: MENSA- Djævelske opgaver. 3: MENSA - Listige opgaver.). Tre bøger for opgaveløsere, hvor hver titel er ens bygget op. Først med knap 200 opgaver, efterfulgt af et afsnit bagest der forklarer hvordan de skal løses, hvis man ikke selv har hittet ud af det. Der er heller ikke indholdsmæssigt væsentlig forskel på de tre titler, hvad enten opgaverne kaldes listige, snørklede eller djævelske. Det er en afvekslende blanding af matematiske, logiske og visuelle opgaver, og opgaver med ord og bogstaver der skal kombineres og byttes rundt. Sværhedsgraden veksler mellem de nogenlunde nemme og de noget sværere, og man behøver ingen matematiske eller andre forkundskaber. Bøgerne vil kunne bruges både af større børn og voksne der føler sig underholdt og udfordret af typer af problemer som at hvis nu Alice er tre gange så gammel som Amy vil være, når Alex er lige så gammel, som Alice er nu, hvem af dem er mon så næstældst? Der findes mange store og små tilsvarende opgavebøger, men også en trofast skare af børn og voksne med et umætteligt behov for den slags udfordringer til hjernen. Eksemplar som nyt.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 24Billede af bogen Dinosaur - hjerner: Styring af irrationel tænkning og ubevidste drivkræfter

  Senest opdateret 5. april

  Dinosaur - hjerner: Styring af irrationel tænkning og ubevidste drivkræfter

  Af Albert J. Bernstein & Sydney Craft Rozen

  1. udgave fra 1990 på forlaget Børsens Bogklub - 1. oplag

  Oplag: active

  ISBN: 87-7553-274-3

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Ledelse & Management

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 600 gram

  Dinosaur - hjerner: Styring af irrationel tænkning og ubevidste drivkræfter- 239 sider - Grønt lærredsbind - Sprog: Dansk - Oversat af Torben Hanson. Med eksempler fra arbejdspladsen beskrives, hvordan opførsel på jobbet styres af forhistorisk adfærd, og der gives bl.a. råd om udnyttelse af kreativitet til at forbedre samarbejdet og sænke stressniveauet. - Pris ex forsendelse

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 25Billede af bogen Gør en forskel : hvad vil du bidrage med?

  Senest opdateret 28. marts

  Gør en forskel : hvad vil du bidrage med?

  Af Ulrik Wilbek

  1. udgave fra 2010 på forlaget Lindhardt og Ringhof

  Oplag: active

  ISBN: 9788711425428

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Krop & sind, Personlig udvikling

  pris: 90 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 676 gram

  Gør en forskel : hvad vil du bidrage med? Med baggrund i egne erfaringer fra sportsverdenen og erhvervslivet beskriver landstræner i håndbold, Ulrik Wilbek, hvordan man rent praktisk gør en forskel i sit liv, på arbejde eller ude i samfundet. Antal sider: 244 Indbinding: Hardback

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 26Billede af bogen Tillidseffekten

  Senest opdateret 26. marts

  Tillidseffekten

  Af Larry Reynolds – På dansk ved Hanne Steinicke

  fra 1998 på forlaget Management Bogklubben – en Egmont bogklub

  Oplag: active

  ISBN: 87-608-0857-8

  Kategorier: Faglitteratur, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Ledelse & Management, Personlig udvikling

  pris: 60 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 550 gram

  Tillidseffekten – 252 sider – Hardback - Sprog: Dansk. Tillidseffekten er Larry Reynolds’ bud på, hvordan vi som mennesker skal behandle hinanden ligeværdigt og tro på hinanden. Reynolds viser ved eksempler, hvor megen tid og hvor mange ressourcer en virksomhed, der mangler tillid, men ønsker at kontrollere sine medarbejdere,… - Pris ex forsendelse -#2206

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 27Billede af bogen Next step, kvinde - fra skilsmissekaos til overskudsalder

  Senest opdateret 26. marts

  Next step, kvinde - fra skilsmissekaos til overskudsalder

  Af Christina Wex

  fra 2010Nyt Nordisk forlag

  Oplag: active

  Kategorier: Kommunikation, Kompetenceudvikling

  pris: 160 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 577 gram

  Det er ikke en ’sådan gør du’-bog, for der er ingen opskrift på, hvordan du kommer videre, når fundamentet skrider. I stedet er det en ’sådan har jeg gjort, måske kan du lade dig inspirere’-bog, hvor elleve kvinder fortæller, at verden ikke gik i stå, fordi livet for en stund var i kaos, og at det er muligt at genopdage sig selv – som sig selv – i stedet for som den ene halvdel af et par. Hft, kan sendes m DAO for 40 kr oveni til nærmeste udleveringssted

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 28Billede af bogen Kvinde kend din krop. En håndbog. 1992

  Senest opdateret 24. marts

  Kvinde kend din krop. En håndbog. 1992

  Af forlagsred. Claus Clausen

  5. udgave fra 2013 på forlaget Tiderne Skifter

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-7973-625-2

  Kategorier: Biologi, Erotik, Etik, Faglitteratur, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Krop & sind, Parforhold, Personlig udvikling, Psykologi, Selvhjælp, Selvudvikling, Studiebøger, Sundhed, Undervisning, Ungdom

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 900 gram

  Som ny. Limet bog med illustreret kartonbind med noter på flapperne. Illustreret med mange farvefotos. 527 sider, 16x23cm. Labels over tekst på fribladet.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 29Billede af bogen Hot Sex. Sådan! afslappet-humoristisk-direkte, 1998

  Senest opdateret 24. marts

  Hot Sex. Sådan! afslappet-humoristisk-direkte, 1998

  Af Tracey Cox, ovs. Bertha og Inge Coley

  1. udgave fra 1999Ekstra Bladets Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-773-1108-6

  Kategorier: Australien, Dansk, Erotik, Etik, Faglitteratur, Humor, Kommunikation, Kompetenceudvikling, Krop & sind, Oversættelse, Parforhold, Personlig udvikling, Psykologi, Selvhjælp, Selvudvikling, Studiebøger, Sundhed, Undervisning, Ungdom, Personlig pleje

  pris: 50 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 600 gram

  Som ny. Limet bog med illustreret pink kartonbind, 407 sider, 15x23cm, label over ejerstempel på smudstitelblad.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 30Billede af bogen Pædagogens kompetancer

  Senest opdateret 22. marts

  Pædagogens kompetancer

  Af Daniela Cecchin og Else Sander (red.)

  fra 1996 på forlaget BUPL

  Oplag: active

  ISBN: 87-7738-077-0

  Kategorier: Kompetenceudvikling, Pædagogik

  pris: 50 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 426 gram

  Antologi om den pædagogiske faglighed.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
betalings kort