Brugerbetingelser:


Vilkår og aftaleindgåelse

Det er en betingelse for tilmelding som bruger på Bogbasen.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet ”Jeg har læst og er indforstået med medlemsbetingelserne for Bogbasen.dk,” skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Bogbasen.dk, hvorefter Bogbasen.dk og du er bundet af vilkårene.

2. Tilmelding som bruger

2.1 Tilmelding og personlig del

Ved tilmelding som bruger på Bogbasen.dk får du en personlig del på Bogbasen.dk, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og din adgangskode. Efter din tilmelding vil du pr. e-mail modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på din personlige del på Bogbasen.dk.

2.2 Indhold i din personlige del

Din personlige del indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du enten gratis eller mod betaling gør brug af på Bogbasen.dk.

2.3 Spærring af din personlige del

Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og din adgangskode, skal du straks henvende dig til os, så din personlige del på Bogbasen.dk kan blive spærret.

3. Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig som bruger på Bogbasen.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Bogbasen.dk. Bogbasen.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

3.1 Behandling af oplysninger

Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven. Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge: - Når du logger dig ind på Bogbasen.dk, så du kan få adgang til din personlige del. Oplysninger om de handlinger, som brugerne foretager på Bogbasen.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt, for at Bogbasen.dk kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som Bogbasen.dk er underlagt i henhold til lovgivningen. Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på Bogbasen.dk. Vi anvender derudover dine oplysninger til at sende relevant materiale pr. post.

3.2 Korrekte oplysninger

Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

3.3 Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Bogbasen.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Bogbasen.dk ikke benyttes.

3.4 Kreditkort oplysninger

Dine personlige kreditkort oplysninger ifbm. handel opbevares ikke. 


4. Handel på Bogbasen.dk

4.1 Produkt- og prisinformation

På Bogbasen.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen og prisen inkl. moms.

4.2 Indrykning af annoncer

Når du på Bogbasen.dk indrykker en annonce, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce. Du udformer selv din annonce og kan dermed løbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men Bogbasen.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce, hvis dens formål er chikane af tredje part, eller informationerne er ukorrekte. Det er ydermere ikke tilladt at annoncere for (eller efterlyse) varer, der er ulovlige eller stjålet. Når du indrykker annoncer på Bogbasen.dk, bliver de også automatisk gemt under din personlige del på ”min side,” så du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en e-mail med bekræftelse af din annoncering. Når det ikke længere er aktuelt for dig at have en indrykket annonce Bogbasen.dk, er du forpligtet til at slette annoncen.

4.3 Oplysninger om annoncørers e-mail og/eller telefonnummer

Bogbasen.dk påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. Bogbasen.dk påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.

4.4 Sikker betaling

Betaling på Bogbasen.dk foregår via ePay's krypteret SSL forbindelse, en af Danmarks største betalingsgateways. Alle priser er opgivet i DKK og du kan betale med Visa-Dankort/VISA/VISA Debit/VISA Flex/MasterCard/Maestro samt MobilePay.

4.5 Fragt

Fragten beregnes på baggrund af pakkens vægt og kan derfor varierer alt efter indholdet i din kurv. Vi benytter PostNord, PostNord-shop til PostNord-shop, som fragt samarbejdspartner. Du modtager notifikationer fra PostNord så snart din pakke er klar til afhentning.

4.5 Levering

En sælger på Bogbasen har max 7 dage til at ekspedere ordren. Overskrides dette forbeholder Bogbasen.dk retten til at annullere ordren og giver både Sælger og Køber besked herom.


5. Fortrydelsesret

For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Bogbasen.dk gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at bestilling af adresser samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.

Som køber på Bogbasen.dk har du 14 dages fortrydelsesret på 14. dage, dog skal du selv betale for returnering af pakken. Bogbasen.dk følger i alle henseender Markedføringsloven og Forbrugerombudsmandens henstillinger om handel på internettet.

6. Regler for annoncering

Når du annoncerer på Bogbasen.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

7. Udsendelse af e-mails til dig

E-mails, bliver udsendt som en service til dig, med det formål, at holde dig opdateret. E-mails, som du aktivt beder om at få tilsendt, kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverandører.

8. Kontakt

Hvis du har brug for at kontakte os i forbindelse med din brug af Bogbasen.dk, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig til vores brugersupport. E-mail: support@bogbasen.dk eller support@bogbasen.dk

9. Ansvarsfraskrivelse

Bogbasen.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed på Bogbasen.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Bogbasen.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: -Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Bogbasen.dk, der står for driften af systemerne. -Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Bogbasen.dk . - Lovindgreb. - Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bogbasen.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Bogbasen.dk. - Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Bogbasen.dks kontrol.

10. Misligholdelse af vilkår

Bogbasen.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. Bogbasen.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til vores Supportafdeling, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af Bogbasen.dk.

11. Ændring af vilkår

Bogbasen.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende vilkår samt priser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som står på ”min side” på Bogbasen.dk og/eller blive offentliggjort på Bogbasen.dk

Kontakt informationer:

Bogbasen.dk
E-mail: support at bogbasen.dk
Telefon: +45 40143366
CVR: 39508737

betalings kort