Kategorien: SociologiDenne kategori indeholder 365 bøger. • 1Billede af bogen Durkheim: The Rules of Sociological Methods and Selected Texts on Sociology and its Method. Edited with an introduction by Steve Lukes. Translated by W.D.Halls

  Senest opdateret 29. maj

  Durkheim: The Rules of Sociological Methods and Selected Texts on Sociology and its Method. Edited with an introduction by Steve Lukes. Translated by W.D.Halls

  Af Durkheim,Emil Red. Steven Lukes

  2. udgave fra 1982 på forlaget Palgrave - Contemporary Social Theory

  Oplag: active

  ISBN: 0-333-28072-5

  Kategorier: Sociologi, Videnskabsteori

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 500 gram

  264 sider. Orig. softcover / paperback, First published in 1895: Emile Durkheim's masterful work on the nature and scope of sociology—now with a new introduction and improved translation by leading scholar Steven Lukes.The Rules of the Sociological Method is among the most important contributions to the field of sociology, still debated among scholars today. Through letters, arguments, and commentaries on significant debates, Durkheim confronted critics, clarified his own position, and defended the objective scientific method he applied to his study of humans. This updated edition offers an introduction and extra notes as well as a new translation to improve the clarity and accessibility of this essential work. In the introduction, Steven Lukes, author of the definitive biography Emile Durkheim: His Life and Work, spells out Durkheim's intentions, shows the limits of Durkheim's view of sociology, and presents its political background and significance. Making use of the various texts in this volume and Durkheim's later work, Lukes discusses how Durkheim's methodology was modified or disregarded in practice—and how it is still relevant today. With substantial notes on context, this user-friendly edition will greatly ease the task of students and scholars working with Durkheim's method—a view that has been a focal point of sociology since its original publication. The Rules of the Sociological Method will engage a new generation of readers with Durkheim's rich contribution to the field. Textbook. . Som ny.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 2Billede af bogen Linda fra Læsø

  Senest opdateret 29. maj

  Linda fra Læsø

  Af Carsten Jensen - Tegninger af Hans Færch Jensen

  fra 1985 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  Kategorier: Humor, Kunst & kultur, Sociologi, Tegneserier

  pris: 310 kr – stand: ★★★★★★

  En illustreret levnedsskildring om en ung pige fra Læsø og hendes liv da hun kommer til København. 47 sider - aldrig åbnet / frisk. Skal du have kompletteret din Carsten Jensen bogsamling er her en chance.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 3Billede af bogen Det faderløse samfund

  Senest opdateret 29. maj

  Det faderløse samfund

  Af Henrik Jensen

  fra 2006 på forlaget People´s Press

  Oplag: active

  Kategorier: Historie:Kultur, Sociologi

  pris: 140 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 960 gram

  483 sider. Hæftet udgave. Ny! - Hør her: Verden før var en verden af pligter. Verden efter en verden af rettigheder. Historikeren Henrik Jensens Det faderløse samfund bygger på den formodning, at man i den vestlige kulturhistorie kan identificere to normative komplekser, som vi alle i forskelligt omfang er bærere af – en pligtkultur, som har sine dybeste rødder i kristendommen og i den gamle agrare verden, og en rettighedskultur, som er en celebrering af individet og begynder sin langstrakte udspaltning af det kristne verdensbillede i tiden omkring renæssancen, for siden at vokse sig til modkultur gennem oplysningstiden, den franske revolution, romantikken og det 20. århundredes katastrofer. Uanset hvor og hvornår man slår ned i de sidste århundreders vestlige kulturhistorie, står disse to kulturer over for hinanden som normative komplekser med hver sine værdier, normer, dogmer, ansporinger og forbud. En verden af pligter er en verden af autoritet og en verden af skyld. Igennem mange århundreder bandt de tre, autoriteten, pligten og skylden, individerne sammen til et samfund. De var pengene i den gamle verden. I vores verden er rettighederne det dominerende princip i forholdet mellem individ og samfund. Pligten og skylden er der ikke rigtig længere, bortset fra som fortrængning. Det føles som frihed, men en sådan verden kan ende som en manipuleret, atomiseret masseverden af individer i evig konkurrence, en verden af skuffede rettighedsbærere. En verden af ofre. Det faderløse samfunder en monumental kulturhistorisk afdækning af fader- og autoritetstabet i det 20. århundredes Europa fortalt gennem centrale skikkelser som Max Weber, Freud, Jung, Kafka og ”den uregerlige søn” over dem alle, psykologen og anarkisten Otto Gross. Og samtidig en kras kritik og analyse af de vestlige velfærdsstaters aktuelle krise. Verden før var en verden af pligter. Verden efter en verden af rettigheder. Historikeren Henrik Jensens Det faderløse samfundbygger på den formodning, at man i den vestlige kulturhistorie kan identificere to normative komplekser, som vi alle i forskelligt omfang er bærere af – en pligtkultur, som har sine dybeste rødder i kristendommen og i den gamle agrare verden, og en rettighedskultur, som er en celebrering af individet og begynder sin langstrakte udspaltning af det kristne verdensbillede i tiden omkring renæssancen, for siden at vokse sig til modkultur gennem oplysningstiden, den franske revolution, romantikken og det 20. århundredes katastrofer....

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 4Billede af bogen Stalking - om chikane, forfølgelse og trusler

  Senest opdateret 28. maj

  Stalking - om chikane, forfølgelse og trusler

  Af Lise Linn Larsen

  fra 2010Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-04103-5

  Kategorier: Parforhold, Psykiatri, Sociologi, Øvrige

  pris: 90 kr – stand: ★★★★★★

  Stalking - om chikane, forfølgelse og trusler -211 sider - Paperback. Stalking rammer ikke kun kendte mennesker, men omfatter alle former for systematisk chikane, forfølgelse og trusler, der forekommer gennem en vis tid. Både mænd og kvinder udøver stalking, men … B2119-359 - Pris ex fors. 350g.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 5Billede af bogen Hemmelige selskaber - 40 dræberkulter og sære sekter

  Senest opdateret 27. maj

  Hemmelige selskaber - 40 dræberkulter og sære sekter

  Af Klaus Aarsleff

  fra 2005 på forlaget Dingbat

  Oplag: active

  ISBN: 87-91418-07-0

  Kategorier: Biografier, Kriminalitet, New Age, Psykologi, Samfundsvidenskab, Sociologi, Spiritualitet

  pris: 35 kr – stand: ★★★★★★

  Meget pæn lille kvadratisk bog. 172 sider.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 6Billede af bogen Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens

  Senest opdateret 27. maj

  Offentlige styringsparadigmer: Konkurrence og sameksistens

  Af Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve, Kurt Claudi Klausen & Jacob Torning

  1. udgave fra 2017Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-574-3801-7

  Kategorier: Antropologi, Humaniora, Politik, Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 99 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 345 gram

  Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige sektor. Med styringsparadigmer menes et sammenhængende sæt af forestillinger om, hvordan den offentlige sektor kan og skal organiseres, styres og ledes. Selvom paradigmebetegnelsen ofte bruges om den dominerende måde at anskue et givet felt på, opereres der ikke med denne afgrænsning, da en af bogens hovedpointer er, at flere styringsparadigmer typisk er i spil samtidig. De kan hver især være dominerende i forskellige dele af den offentlige sektor og hos forskellige aktørgrupper. De vil ofte være i indbyrdes konkurrence om at levere legitimitet til reformtænkning og organisatorisk struktur og styringsmæssigt design. Det handler med andre ord om forståelsen af, hvad der er ønskværdig styring. Bogen giver et samlet og systematisk overblik over de mange konkurrerende og sameksisterende styringsparadigmer, som hver især rummer deres bud på organisering, styring og ledelse af politiske og administrative processer i den offentlige sektor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 7Billede af bogen Introduktion til organisationsteori - med udgangspunkt i Scotts perspektiver

  Senest opdateret 27. maj

  Introduktion til organisationsteori - med udgangspunkt i Scotts perspektiver

  Af Peter Mejlby, Kasper Ulf Nielsen, Majken Schultz

  1. udgave fra 1999 på forlaget Samfundslitteratur

  Oplag: active

  ISBN: 87-593-0785-4

  Kategorier: Antologier, Faglitteratur, Organisation, Politik, Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 59 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 335 gram

  Med "Introduktion til organisationsteori. Med udgangspunkt i Scotts perspektiver" får læseren en grundig indføring i organisationsteori på et videnskabeligt plan. Alle der har brug for at få et overblik over organisationsteori, kan bare anskaffe sig "Introduktion til organisationsteori. Med udgangspunkt i Scotts perspektiver". Udover at få et helhedsbillede af teorien skabt af Scott, går bogen også i dybden med dele af dele af den. Peter Mejlby, Kasper Ulf Nielsen og Majken Schultz står bag lærebogen, som især er henvendt til studerende, men kan bruges af alle.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 8Billede af bogen Digitalisering i offentlig forvaltning

  Senest opdateret 27. maj

  Digitalisering i offentlig forvaltning

  Af Jesper Hundebøl, Anja Svejgaard Pors og Lars Hove Sørensen (red.)

  1. udgave fra 2020 på forlaget Samfundslitteratur

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-593-3551-2

  Kategorier: Antropologi, Faglitteratur, Forvaltning, Sociologi, Studiebøger

  pris: 205 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 675 gram

  Automatisering, digital selvbetjening, elektroniske sagsbehandlingssystemer og machine learning forbedrer og effektiviserer arbejdet med mange forvaltningsopgaver til gavn for borgere, virksomheder og den offentlige sektor, men sætter også nye dagsordener. Den digitale, datadrevne forvaltning forandrer forholdene internt i myndigheder, mellem myndigheder og mellem borgere og myndigheder. Denne lærebogsantologi adresserer de udfordringer og muligheder, der opstår som følge af digitalisering i den offentlige sektor. Betydningen af digitalisering og it-udvikling står centralt i bogens 14 kapitler, men forfatterne betragter digital forvaltning som mere end teknik.Digitalisering i offentlig forvaltninghandler også om brugere og borgere, forvaltningspolitik, regelsæt og organisatoriske traditioner. Digitalisering i offentlig forvaltninganlægger en tværfaglig, anvendelsesorienteret tilgang ved at belyse politologiske, sociologiske, økonomiske, organisatoriske og juridiske perspektiver på udviklingen af administrative teknologier. Bogen er rettet mod undervisning i offentlig forvaltning på professionshøjskoler og universiteter samt mod efter- og videreuddannelse inden for offentlig forvaltning.Hvert kapitel afsluttes med arbejds- og refleksionsspørgsmål, der kan anvendes i undervisningen, samt forslag til videre læsning.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 9Billede af bogen Resonance - A Sociology of Our Relationship to the World

  Senest opdateret 26. maj

  Resonance - A Sociology of Our Relationship to the World

  Af Hartmut Rosa

  fra 2019 på forlaget Polity

  Oplag: active

  ISBN: 978-1-5095-1989-7

  Kategori: Sociologi

  pris: 160 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 1215 gram

  Hardback m. smudsbind. Ny og ulæst. Købes flere bøger samlet, sendes med én porto. (KBD14) Vejer 1015 gram.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 10Billede af bogen Education - Culture, Economy, and Society

  Senest opdateret 23. maj

  Education - Culture, Economy, and Society

  Af A. H. Halsey, Hugh Lauder, Phillip Brown, and Amy Stuart Wells

  1. udgave fra 2002 på forlaget Oxford University Press

  Oplag: active

  ISBN: 0-19-878187-3

  Kategorier: Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger, Økonomi

  pris: 160 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 1151 gram

  819 sider. Paperback. Engelsk udgave. Ingen markeringer eller brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 11Billede af bogen The Art Of Case Study Research

  Senest opdateret 23. maj

  The Art Of Case Study Research

  Af Robert E. Stake

  1. udgave fra 1995 på forlaget Sage Publications

  Oplag: active

  ISBN: 0-8039-5967-x

  Kategorier: Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 345 gram

  175 sider. Engelsk. Paperback. Ingen markeringer eller brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 12Billede af bogen Magtens Kartografi - Foucault og Bourdieu

  Senest opdateret 23. maj

  Magtens Kartografi - Foucault og Bourdieu

  Af Anders Fogh Jensen, Rasmus Svarre Hansen

  1. udgave fra 2006 på forlaget Unge Pædagoger, forfatter og illustrator

  Oplag: active

  ISBN: 87-90220-35-8

  Kategorier: Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 567 gram

  Hardback. Ingen markeringer eller brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 13Billede af bogen Informal Logic - A Handbook for Critical Argumentation

  Senest opdateret 23. maj

  Informal Logic - A Handbook for Critical Argumentation

  Af Douglas N. Walton

  fra 1997 på forlaget Cambridge University Press

  Oplag: active

  ISBN: 0-521-37925-3

  Kategorier: Filosofi, Retorik, Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 374 gram

  "This is an introductory guidebook to the basic principles of how to construct good arguments and how to criticize bad ones." Paperback.Som ny. Ingen markeringer eller brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 14Billede af bogen Sociale organisationer i en omstillingstid

  Senest opdateret 23. maj

  Sociale organisationer i en omstillingstid

  Af Tina Ussing Bømler (red.)

  1. udgave fra 2001 på forlaget Gyldendal Uddannelse

  Oplag: active

  ISBN: 87-00-41666-5

  Kategorier: Organisation, Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 315 gram

  "... en lærebog i organisationsteori beregnet for de studerende på socialrådgiveruddannelsen og de andre social- og sundhedsuddannelser." Paperback. Som ny. Ingen markeringer/brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 15Billede af bogen Outsidere

  Senest opdateret 23. maj

  Outsidere

  Af Howard S. Becker

  1. udgave fra 2005Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 87-412-2313-6

  Kategorier: Samfundsvidenskab, Sociologi, Studiebøger

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 332 gram

  Oversat fra engelsk efter "Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance". Paperback. Som ny. Ingen markeringer/brugsspor.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 16Billede af bogen Uden englevinger - fortællinger fra det frivillige arbejde

  Senest opdateret 21. maj

  Uden englevinger - fortællinger fra det frivillige arbejde

  Af Lene Møller Jørgensen

  1. udgave fra 2010 på forlaget Egmont /L&R Business

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-1142-881-8

  Kategorier: Personlig udvikling, Samfund & historie, Sociologi, Sport & fritid, Sygdom/sundhed

  pris: 108 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 540 gram

  "Uden englevinger" af Lene Møller Jørgensen er en hyldest til de mange danskere, der arbejder frivilligt og ulønnet for at hjælpe andre. En række mænd og kvinder står frem som ambassadører i den gode sags tjeneste. Blandt dem er Ebbe Sand, Renée Toft Simonsen, Janus Bakrawi, Stine Bosse, Steen Riisgaard og Rushy Rashid Højbjerg. Hardback. Bogen fremstår som ny.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 17Billede af bogen Dansk Social Historie 1-7 : Registerbind

  Senest opdateret 21. maj

  Dansk Social Historie 1-7 : Registerbind

  Af Annegrete Dybdahl

  fra 1982 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Indbundet med smudsomslag.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 18Billede af bogen Dansk Social Historie bd.7: 1940-78

  Senest opdateret 21. maj

  Dansk Social Historie bd.7: 1940-78

  Af Svend Åge Hansen og Ingrid Henriksen

  fra 1980 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Indbundet med smudsomslag.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 19Billede af bogen Den smukke husassistent

  Senest opdateret 21. maj

  Den smukke husassistent

  Af Erik Nørgaard

  fra 1990 på forlaget Holkenfeldts

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  Hardback-Indbundet.Den erotiske kulturhistorie bd.5.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 20Billede af bogen Hustler - Min tid i prostitution

  Senest opdateret 21. maj

  Hustler - Min tid i prostitution

  Af Odile Poulsen

  1. udgave fra 2006 på forlaget Aschehoug

  Oplag: active

  Kategorier: Skønlitteratur, Sociologi

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Perfekt stand.Org.1.udgave.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 21Billede af bogen Det nytter - om vilde unge og det sociale arbejde i Den Gule Flyver

  Senest opdateret 21. maj

  Det nytter - om vilde unge og det sociale arbejde i Den Gule Flyver

  Af Haslund-Christensen, Charlotte & Schmeichel, Kathrine

  1. udgave fra 2002 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Stort format. Hardback-indbundet.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 22Billede af bogen Kong Alkohols Ansigter. The Faces Of King Alcohol ( 2 bøger)

  Senest opdateret 21. maj

  Kong Alkohols Ansigter. The Faces Of King Alcohol ( 2 bøger)

  Af Aage Büchert-red/

  1. udgave fra 2002 på forlaget In-art

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Hæftet udgave. Fin stand. 135 sider + 132 sider.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 23Billede af bogen Drabssæsonen

  Senest opdateret 21. maj

  Drabssæsonen

  Af Miles Corwin

  fra 1999Peter Asschenfeldts Nye Forlag

  Oplag: active

  Kategori: Sociologi

  pris: 85 kr – stand: ★★★★★★

  Indbundet med smudsomslag. Et usminket billede af en bydel i Los Angeles.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 24Billede af bogen Det bevidste menneske

  Senest opdateret 21. maj

  Det bevidste menneske

  Af Björn Magnèr og Helena Magnèr

  fra 1980 på forlaget Gyldendal

  Oplag: active

  Kategorier: Politik, Sociologi

  pris: 60 kr – stand: ★★★★★★

  Forholdet mellem individ og samfund , pæn hæftet fagbog, Gyldendal.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 25Billede af bogen Bistandsloven

  Senest opdateret 21. maj

  Bistandsloven

  Af Hanne Reintoft m.fl /

  fra 1976 på forlaget Tiden

  Oplag: active

  Kategorier: Politik, Sociologi

  pris: 35 kr – stand: ★★★★★★

  Politisk pjece på 32 sider.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 26Billede af bogen Om fordomme

  Senest opdateret 21. maj

  Om fordomme

  Af Gunnar Iversen

  fra 1972 på forlaget Fremad / DR

  Oplag: active

  Kategorier: Politik, Sociologi

  pris: 55 kr – stand: ★★★★★★

  Softcover.Navn på friblad.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 27Billede af bogen Europa i globaliseringens tidsalder

  Senest opdateret 15. maj

  Europa i globaliseringens tidsalder

  Af Anthony Giddens

  1. udgave fra 2007Hans Reitzels Forlag

  Oplag: active

  ISBN: 9788741251202

  Kategorier: Humaniora, Samfundsvidenskab, Sociologi

  pris: 125 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 600 gram

  284 sider, heftet, rigtig fin stand.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 28Billede af bogen The Colorful Story of North American Indians

  Senest opdateret 14. maj

  The Colorful Story of North American Indians

  Af Royal B. Hassrick

  fra 1974 på forlaget Book Sales

  Oplag: active

  Kategorier: Amerika/USA, Antropologi, Folkeslag, Sociologi

  pris: 40 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 900 gram

  Hardback m smudsomslag, 144 sider, lille navn på et af bageste hvide blade. Surveys the histories of seven major geographical peoples, describing their ways of life, governmental systems, beliefs, customs, arts, and crafts

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 29Billede af bogen At være dansk. Identitet i hverdagslivet

  Senest opdateret 12. maj

  At være dansk. Identitet i hverdagslivet

  Af Richard Jenkins

  fra 2014 på forlaget Museum Tusculanum

  Oplag: active

  ISBN: 978-87-635-4164-0

  Kategorier: Antropologi, Dansk, Historie:Kultur, Sociologi

  pris: 160 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 790 gram

  371 sider. Bogen foreligger i softback. Bogen er uden spor af brug / ny! - Om bogens indhold: Med et skarpt blik for hverdagslivets detaljer tegner den nordirske antropolog og sociolog Richard Jenkins et øjenåbnende portræt af dansk identitet. At være dansk er fuld af interessante historier om danskerne og Danmark set udefra. Høflighed, humor og danske skikke, f.eks. hele tiden at sige ”tak” og bruge Dannebrog ved enhver given lejlighed, sættes under lup. Blandt de mange emner, Jenkins undersøger, er også danskernes holdning til indvandring, EU og kongehuset, kristendommens rolle i Danmark, og hvordan den danske stat bidrager til den enkeltes identitet – bl.a. via skolesystemet og CPR-registeret. Richard Jenkins analyserer ’danskhed’ som en praksis – som noget almindelige mennesker gør i hverdagslivet, og som derfor er i stadig udvikling. Han ser på, hvordan vi danskere forstår os selv og ikke mindst ”de Andre”, f.eks. forholdet mellem Jylland og København og mellem Danmark og Tyskland. For første gang foreligger Jenkins’ værk nu i dansk oversættelse. Bogen er forsynet med en ny introduktion, efterskrift og appendiks. Efterskriftet rummer Jenkins’ refleksioner over den politiske og kulturelle udvikling i Danmark siden den engelske udgave, Being Danish, udkom første gang i 2011, ligesom han forholder sig til nogle af de reaktioner, hans analyse af danskhedens fremtid affødte i den danske offentlighed. I appendikset ”Etnicitet i hverdagslivet” fremlægger forfatteren den teoretiske baggrund for undersøgelsen, bl.a. en grundmodel for etnicitet. Bogen, der er baseret på arkivstudier og feltarbejde i Skive, er det første detaljerede etnografiske studie af moderne dansk identitet i dens mange former.

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
 • 30Billede af bogen Blood Relations. Menstruation and the Origins of Culture

  Senest opdateret 12. maj

  Blood Relations. Menstruation and the Origins of Culture

  Af Knight, Chris

  1. udgave fra 1995 på forlaget Yaie University Press

  Oplag: active

  ISBN: 0-300-06308-3

  Kategorier: Antropologi, Etnografi og Antropologi, Sociologi

  pris: 105 kr – stand: ★★★★★★

  Vægt: 850 gram

  581 sider. Paperback. This original and ingenious book presents a new theory of the origins of human culture. Integrating perspectives of evolutionary biology and social anthropology within a Marxist framework, Chris Knight rejects the common assumption that human culture was a modified extension of. primate behavior and argues instead that it was the product of an immense social, sexual, and political revolution initiated by women.. The book outlines a new theory of human origins, focusing particularly on the emergence of symbolic ritual, kinship, religion and mythic belief. Previously, the main theory in currency was that of Claude Lévi-Strauss, who claimed that culture's rule over nature was established by men when they invented the incest taboo. In this origins model, men renounce all sexual claims to their own sisters and daughters, instead forging matrimonial alliances by exchanging their female relatives between themselves as wives.[1] Alongside the incest taboo, according to Lévi-Strauss, the dominant sex invented a further series of critically important rules concerning such things as cooking, romantic attachment, the timing of menstruation and the wearing of personal ornaments.[2] In making his very different case, Knight draws on evidence not only from mythology – Lévi-Strauss' primary source – but from a wide range of disciplines including hunter-gatherer ethnography, paleolithic archaeology, human paleontology, rock art studies, modern genetics and studies of monkeys and apes in . the wild. For Knight, symbolic culture emerged through Darwinian processes of gradual evolution culminating eventually in revolutionary change. Eksemplar som nyt: Anelse patineret på snit. Rest fra holdbestilling i 00' erne

  Se flere bøger kun fra denne bogsælger.

  Se mere om bogenKøb bog
betalings kort