Kategorien: FilosofiDenne kategori indeholder 2530 bøger.


Filosofi kommer fra græsk philosophia (kærlighed til visdom) og er herfra alle videnskaber udspringer. I den græske oldtid var filosofi oprindelig betegnelse for idenskab i al almindelighed. Men efter Aristoles blev matematik, astronomi, fysik, biologi og andre områder inden for videnskaben selvstændige områder. Løbende er flere videnskaber blevet udskilt fra filosofi, således det i dag som universitetsfag er erkendelsesteori, , der defineres som læren om den menneskelige erkendelses begrundelse, dens oprindelse, herunder dens grænser. Under Filosofi hører også etik. 

Filosofi kan så igen opsplittes i flere specielgrene til eksempel retsfilosofi og religionsfilosofi. 
Filosofi er en kritisk videnskab, der kan have alt som sit virkeområde, også filosofien selv, og her bevæger filosofien sig så ind på det etiske område. Det vil sige at filosofien tillader sig, at sætte sig selv over alle andre videnskaber og analysere hvad disse videnskaber foretager sig, fysisk og etik og udtale sig herom. 
En vigtig ting i det moderne samfund.