Kategorien: Religion


Nu lysner det, to gange fem morgenandagter

To gange fem morgenandagter som tidligere er holdt i Danmarks Radio.F?llestitlen kommer af l?ftet og h?bet, som,idet alle sanser er med, bringer os til den endelige indsigt, at:Nu lysner det. En lille bog som mange pr?ster og andre vil have gl?de af ...

Forfatter: Hans Frede Rasmussen
Aarstal:

64 DKK

Vandring gennem sind og sogne: om gr?de, granit og gr?ligt hav

Biskop Georg S. Geils bog vandring gennem sind og sogne har undertitlen om gr?de, granit og gr?ligt hav. Tr?snit af Sven Havsteen-Mikkelsen.Bogen indeholder mange afsnit med taler ved forskellige lejligheder. Indvielse af kirker, gen?bning af kirker,...

Forfatter: Georg S. Geil
Aarstal:

188 DKK

Grenen fra livets træ, en middelalderlegende

Livstr?et og korset. Bogen tager sit udgangspunkt i beretningen om Syndefaldet.Grundtvigianere vil l?se bogen med stor interesse. Illustreret med billeder. 88 sider. Heftet

Forfatter: Otto Norn
Aarstal:

110 DKK

Træl og fri, Fem morgenandagter

Biskop Vincent Linds bog med 5 morgenandagter tager sigte p? koncentrationslejrene.Den som har f?et KZ-erfaringen at b?re p? opdager at den bliver en 6.sans til en erkendelse han ellers aldrig ville f?.Fra DK-Radios program "ved dagens begyndelse".3...

Forfatter: Vincent Lind
Aarstal:

64 DKK

Fortællinger om menneskers liv og tro

Provst Viggo Lindum, Thorsager-Bregnet sogne p? Djurslands sm? l?sestykker til forskellige dagblade i bogform. Ikke pr?dikener men kirkeligt stof af almen interesse til en bred l?serkreds.Hvordan fort?llingerne om liv og tro kan anvendes i forkyndel...

Forfatter: Viggo Lindum
Aarstal:

40 DKK

Filippo Lippi: 1406-1469

Forfatteren skriver i forordet at efter at have l?st dr.phil. Frederik G.Knudtzon disputats fik han interesse for den store italienske maler Filippo Lippi, hans arbejder og liv.National Gallery, Alte Pinakothek,Louvre,Firenze, Uffizi,Prato, Domkirken...

Forfatter: Johannes Lehmann
Aarstal:

58 DKK

Og der blev lys, 37 prædikener

En samling - 37 - pr?dikener af en over hele Danmark meget l?st biskop. 216 sider. Heftet.

Forfatter: Georg S. Geil
Aarstal:

150 DKK

Om mennesket i verden, udgivet i 200året for Grundtvigs fødsel og forsynet med indledning og noter ved K.B. Gjesing.

Her er bogen som er velegnet til aftenskole- eller studiekredsbrug n?r Grundtvig er p? programmet. 76 sider. Heftet.

Forfatter: N.F.S. Grundtvig
Aarstal:

130 DKK

Natten bliver til morgen: tanker omkring døden

Hft.

Forfatter: Georg S. Geil
Aarstal:

89 DKK

Hvem kender vindens vej?

Hft.

Forfatter: Georg S. Geil
Aarstal:

158 DKK

Det gådefulde liv, prædikensamling - Et strejftog gennem kirkeåret

Pr?dikensamling af forhenv?rende valgmenighedspr?st i Aulum Anders Damg?rd. Inspiration og tanker til livets alvor. Teologiinteresserede vil finde mange guldkorn ved at l?se denne bog.l3o sider. Heftet.

Forfatter: Anders Damgaard
Aarstal:

120 DKK

Indgangskollekter

Her er bogen som alle pr?ster b?r have. Indgangskollekterne har v?ret brugt i Vartov kirke og Immanuelskirken i flere ?r. Et fors?g p? at forny folkekirkens gudstjeneste inden for rammerne af den danske tradition.Begynder ved l. s?ndag i advent og sl...

Forfatter: Torben Damsholt og J?rgen Schultz
Aarstal:

130 DKK

Grundtvig mellem øst og vest, mellem Sofia og Ratio

En sp?ndende bog som belyser mange vinkler. Om ortodokse kirke, gr?ske kulturarv. Menneskesynet. Grundtvigs folkelige menneskesyn.Kirkelige anskuelse. Ruslands folkelige historie. Grundtvigs europ?iske kulturkamp m.m. En bog som belyser Grundtvigs t...

Forfatter: Poul Engberg
Aarstal:

138 DKK

Myter og prædikener (tegninger Sven Havsteen-Mikkelsen)

Poul Engberg:Jurist,frimenighedspræst, Askov Højskole,Købmandshvile Højskole,Nordisk Folkehø?jskole,Mikkelberg. Forfatter til en række bøger og kendt over det ganske land. Denne bog er myter og prædikener samlet i en smuk gavebog illustreret ...

Forfatter: Poul Engberg
Aarstal:

159 DKK

Foran muren: frugter ved vintertid

Stikord fra bogen:Poesien som livsledsager, folkekirken og folketroen, poesien og historien, folkeligheden i Norden,folkeligheden i Sydslesvig, nu venter vi p? kosakkerne og Hellig?nden, sangen om lysning, om at se med sine ?ren.Omslag og vignetter a...

Forfatter: Poul Engberg
Aarstal:

128 DKK

Nikolai Laurentius Feilbergs levnedsløb og kredsen om ham, præst i Vestjylland 1834-47 og i Ullerup p? Sundeved 1848-64.

En historisk bog om Nikolai Laurentius Feilberg levnedsløb og kredsen om ham. Præst i Vestjylland l834-47 og i Ullerup på Sundeved l848-64. Der er om adjunkt i Hillerød, præst i Alslev-Hostrup og i Vester-Vedsted. En interessant skildring om tid...

Forfatter: Peter Beck
Aarstal:

80 DKK

Trøst i angst

Mange mennesker oplever i deres tilv?relse perioder med angst og depression. Forfatteren skriver "Det er naturligvis mit h?b, at disse stykker kan v?re til lidt hj?lp for dem, som k?mper med s?danne problemer - eller har familie eller n?re venner der...

Forfatter: Asger Baunsbak-Jensen
Aarstal:

148 DKK

Selections from Rahman Baba. (Engelsk udgave)

Indb.

Forfatter: Rahman Baba
Aarstal:

110 DKK

Efter barnedåben

Et lille hefte til for?ldrene som er velegnet som gave fra kirken efter barned?ben. Bem?rk prisen.

Forfatter: Herluf Andersen
Aarstal:

35 DKK

Fornyelse og tradition, Kirkeligt Centrum 90 ?r, 1899-1989

Titlen "fornyelse og tradition" antyder de tanker i vor tid p? forskellig opfattelse af "folkekirken". Bogen er en samling artikler af kirkeminister,biskop,dr.theol,domprovst,sognepr?ster m.v. Bogen er et vigtigt indl?g til sp?rgsm?let om nogen har p...

Forfatter:
Aarstal:

160 DKK

Verdens Store Religioner

Lærredsbind. 208 sider. Sprog: Dansk. Illustrationer i farver. (0616-0789).

Forfatter: Holm, Søren
Aarstal: 1965

50 DKK

Herning gamle kirke

Herning Gamle Kirke af G.B?tzow-Rohde med suppl. bem?rkninger ved C.E. Bundesen.Omkring ll5o blev der nord for landsbyen Herning opf?rt en kirke .Anneks til Rindsogn. l9.feb.l889 selvst?ndigt.Bogen har foruden en del billeder og kort, smukke tegni...

Forfatter: G. B?tzow-Rohde og C.E. Bundesen
Aarstal:

148 DKK

Skabt i glæde og tak. Fredens kirke i Herning gennem 25 ?r.

Fredens kirke i Hernings jubil?umsbog fort?ller kirkens historie fra planl?gning, f?rste spadestik og kirkens historie gennem ?rene.Illustreret med mange billeder og god tekst. 78 sider. Heftet

Forfatter: Mogens Bendixen
Aarstal:

85 DKK

Aandeligt skatkammer

Halvl?derbind m. brugsspor. Ialt 988 sider. Bogen er fyldt med citater som inspirationskilder til v?sentlige temaer som eks. Gode gjerninger, Kristus, synd, troskab, tr?st, alt ordnet alfabetisk i bogen.

Forfatter: E. Mau
Aarstal: 1867

90 DKK

Orm og Tyr

Sort helshirting med guldtryk. Træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Forfatter: Martin A. Hansen
Aarstal: 1959

135 DKK

BiblenForfatter:
Aarstal: 1902

110 DKK

Helligt blod hellig gral

Indbundet med smudsomslag. 565 s.

Forfatter: Michael Baigent
Aarstal: 2006

160 DKK

Dødningehjem - De levendes land 26 prædikener

Softback .Pletter på omslag, kun delvist opskåret. Købes flere bøger samlet, sendes med én porto. Købes flere end 2 bøger samlet gives 10% rabat. (L1050) Vejer 340 gram.

Forfatter: Johannes Møllehave
Aarstal: 1981

50 DKK

Kierkegaard. Introduktion til Søren Kierkegaards liv og tanker

125 s. Heftet. Orig. omslag m. sideflaps. Illustr. s/h. Lette brugsspor på omslaget. Ellers pænt eks. danske filosofis og litteraturs mest fascinerende skikkelse. Skildringen af Guldalderens åndshistorie og Kierkegaards opvækst og udvikling skabe...

Forfatter: Billeskov Jansen, F.J.
Aarstal: 1993

95 DKK

Josef Rabibowitsch og den messianske bevægelse

Hft. 270 s. "Jødekristendommens Herzl"

Forfatter: Kai Kjær-Hansen
Aarstal: 1988

110 DKK

Bibelen på bloggen

294 s. Hæftet m. flapper.

Forfatter: Marcus Rubin
Aarstal: 2008

85 DKK

Efter Gud

Hæftet. - gudernes komme, gudernes bortgang og religionen efter guderne. Kan hentes i brønshøj eller sendes hvis du vil betale portoen. Aldrig brugt - har bare stået i reolen :-) Don Cupitts bog omhandler den menneskelige bevidsthed og rel...

Forfatter: Don Cupitt
Aarstal: 2000

110 DKK

The Cambridge Companion to Postmodern Theology

295 sider. Enkelte indstregninger.

Forfatter: Kevin J. Vanhoozer (ed.)
Aarstal: 2003

50 DKK

MuhammedForfatter: Frede Løkkegaard
Aarstal: 1969

60 DKK

Vejen til fred

Halvlæder. I meget fin stand.

Forfatter: N. B. Madsen
Aarstal: 1898

160 DKK

Dagligt liv i Palæstina på Jesu tid

Oversat fra "La vie quotidienne en Palestine au temps de Jesus" (1961) af Mogens Boisen. Bogen giver en baggrund som kan hjælpe alle til en bedre forståelse af Bibelen som religiøst og historisk dokument. Som ny, bortset fra at tidl. ejer har e...

Forfatter: Daniel Rops
Aarstal: 1973

110 DKK

Grundtvigs salmedigtning. Dens historie og indhold, I-III.

Andelsbogtrykkeriet i Odense, 1937-1966. Komplet i 3 dele. I: 1810-1837. II: 1837-1850. III: 1851-1872. 346+350+352 sider. Heftet.Delvis uopskåret.

Forfatter: HANSEN, UFFE
Aarstal:

410 DKK

Kirker i Sydslesvig. Fra Hedeby til Harreslev

Gr?nseforeningens ?rbog 2001. ?rbogen vil kunne ses som et supplement til Dehn-Nielsens v?rk "Kirker og Klostre i Danmark", som f?rste gang udkom i 1995 og i ny udgave i 1998. Traditionen tro er der bagest i ?rbogen orientering fra Gr?nseforeningen. ...

Forfatter: Henning Dehn-Nielsen
Aarstal: 2001

40 DKK

Bibelhistorier fortalt af danske forfattereForfatter: Flere...
Aarstal: 1979

50 DKK

Muslim - Otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker

Som ny, dog med ubetydelige brugsspor på omslagets kanter (G-311-864) 302 sider

Forfatter: Fenger-Grøn, Carsten & Grøndahl, Malene
Aarstal: 2002

160 DKK

Kongespejlet - Bibelhistoriske studier

1. udgave, 2. oplag. P?n indbundet bog med guldtryk. Bibelhistoriske studier over de fire konger Herodes i Ny Testamente. 168 sider.

Forfatter: A. Fibiger
Aarstal: 1912

70 DKK

Rudimental Divine Science

Grundlæggende guddommelig videnskab. Kuratorerne. US-Boston 1928. 17+17+46+46 s. Originalt lærredsbind. Pæn. Engelsk - Dansk paralleltekst.

Forfatter: BAKER EDDY, MARY
Aarstal: 1928

100 DKK

Biskop Johannes Johansens forfatterskab, fra Aarhus Amtstidende d. 18. januar 1939 til Till?g til Den Danske Salmebog d. 28. februar 1994. En Bibliografi. Opr. Kr. 275,00

Biskop Johannes Johansen er en af de mest skrivende biskopper i Danmark. Evald Gaarsted-Jørgensen har samlet en bibliografi over Johannes Johansens forfatterskab.At Johannes Johansen har fået adskillige salmer med i den nye salmebog bør også næv...

Forfatter: Evald Gaardsted-Jørgensen
Aarstal:

158 DKK

Den danske Kirke i London 1692-1992

Den danske kirke i Londons 300 ?rs jubil?umsskrift.Den ?ldste danske kirke i udlandet.Fra 1692 hvor det f?rste danske kirkehus blev grundlagt.Et sp?ndende stykke historie med s?vel dansk som engelsk tekst. Bogen er rigt illustreret med billeder i sor...

Forfatter:
Aarstal:

185 DKK

Ej i de smalle sunde, prædikener og digte fra Møgeltønder

Denne bog b?r st? p? reolen i rigtig mange pr?stehjem. Inspiration og tanker.l96 sider. Heftet.

Forfatter: Preben Thomsen
Aarstal:

159 DKK

Fra moses til nutiden, om homoseksualitet og homoseksuelle

Det borgerlige og kirkelige Danmark ford?mmelse/angst for homoseksualiteten og de homoseksuelle.Hvad s? n?r det pludselig er blandt familie og blandt venner. Sp?rgsm?let om vi vil v?re medmennesker overfor dem, der ikke selv har valgt deres anl?g og ...

Forfatter: Paul Honor
Aarstal:

125 DKK

Sporet gen?bnet, Arne Haugen S?rensens fl?jaltertavle i Dalbyneder kirke og tidligere religi?se arbejder

Arne Haugen S?rensen har udsmykket mange kirker i Danmark. Dalbyneder kirke og tidligere arbejder er hovedtemaet i denne bog. En pr?sentation af Arne Haugen S?rensens v?rk, herunder is?r den religi?se del som startede for mere end 4o ?r siden. En sm...

Forfatter: Peder Svejgaard Pedersen
Aarstal:

188 DKK

Tronen, troen og teologien, samtaler med Dronning Margrethe

Bogen er to interviews med dronning Margrethe.Tronen, troen og teologien blev bragt som till?g til Kristeligt Dagblad den ll. april 1990 og skiller sig ud fra de mange andre ved at v?re meget udf?rlig om Dronningens tilh?rsforhold til den danske folk...

Forfatter: Hendes Majest?t Dronning Margrethe II
Aarstal:

50 DKK

Mefistofeles. Refleksjoner over kunst og evangelium.

186 sider, Pbk. Reflektioner over den vestlige kultur- kristen & dæmonisk.Indhold: Mefistofeles ; Don Quijote ; Dostojevskij og den russiske kirke ; Kristus i Dostojevskijs forfatterskab ; Gud ; Har historien en mening ; Evangelium og mission ; "Gud...

Forfatter: Hansen, Knud
Aarstal: 1987

60 DKK

Glimt fra 800 år omkring Gentofte Kirke

76 sider.Mange fotos.

Forfatter: C.E.Thaning
Aarstal: 1976

60 DKK

Gunhildkorset. Gunhild Cross (Dansk og engelsk tekst). Opr. Kr. 244,00

En stor flot gavebog. Udgivet i et begrænset antal som festskrift til Nationalmuseets 175 års dag..Med informativ tekst og flot illustreret . Beskriver korsformen i tekst og s/h billeder..Bogen er vanskelig at beskrive; bør ses. 96 sider. + planc...

Forfatter: Harald Langberg
Aarstal:

208 DKK

Hvem kender vindens vej?

Biskop Geils b?ger er meget udbredt over det ganske land.Denne bog:ung pr?st,Nigeria l990,Australien l99l,DK-radio p?ske l991,?ldre pr?sts sind,pinse l989 Viborg domkirke,nyt?rsnat l990 Viborg domkirke,p?ske 1991 Skive kirke, Asmild kirke ved 75o?rs ...

Forfatter: Georg S. Geil
Aarstal:

178 DKK