Kategorien: Læsevanskeligheder - ordblindhed - Denne kategori indeholder 7 bøger.


Læsevanskeligheder kan være mange ting, ikke altid dyslexi, der er ordblindhed. Selv om det er ordblindhed mange lider af. Læsevanskeligheder kan også opstå ved hyppige skoleskift i grundskoleforløbet på grund af forældrene skifter bolig f.eks. p.g.a. jobskifte, sociale forhold, skilsmisse. At skelne mellem om et barn er ordblind eller om det skyldes sociale forhold som hyppige skoleskift, kan ofte være svært. Men et er sikkert, at gribes der ikke tidligt ind, således at barnet får en fast skoleramme, vil barnet som voksent få læsevanskeligheder og undgå at læse. De rigtige ordblinde derimod, har større problemer som gruppe, mange er så svært ramt, at de ganske enkelt ikke er i stand til, blot at læse og forstå en meget enkelt tekst.