Kategorien: BotanikDenne kategori indeholder 487 bøger.


Botanik er videnskabelig studier af planter og registreringen af disse. 


I 1900-taller har botanikken udviklet sig, så den i dag går i flere retninger, hvorved der er sket en stigende grad af specialisering, hvorved der er opstået forskellige discipliner. 

Traditionelt medtager metager botanikere i fremstillinger af botanikkens histoire alle former for videnskabelige arbejder og fremstillinger. De ældste skrifter, der anses for botaniske er græske og stammer fra ca. 300 f.Kr. og 1 årh. e.Kr. Siden har stort set hvert århundrede haft sine botanikkere, som har opdaget nye arter eller udviklingen har tilsidesat tidligere tiders opfattelse af opdeling, grupperinge eller lignende. 

I dag er det DNA i planterne der er en ny videnskab inden for botanikken sammen med flere andre. .