Blog


Hvad er skønlitteratur egentlig?

Du tænker måske... 

Hvad er Skønlitteratur?


Skønlitteratur er en genre af litteratur, der er skrevet med det formål at underholde, røre, provokere eller informere læseren. Det adskiller sig fra faglitteratur, som har som formål at formidle viden om et bestemt emne eller fagområde. Skønlitteratur kan tage mange former, inklusiv romaner, noveller, digte, teaterstykker og manuskripter til film og tv-shows.

En roman er en længere prosafortælling, der ofte følger en karakters rejse eller udvikling. En novella er en kortere prosafortælling, mens digte er kortere tekster, der ofte fokuserer på en følelse eller tanke. Teaterstykker og manuskripter til film og tv-shows er skrevet til at blive opført eller vist på skærmen.

Skønlitteratur kan omhandle et væld af emner og genrer, fra kærlighed og familie til politik og samfundsproblemer. Det kan være realistisk eller fantastisk, humoristisk eller alvorligt, og kan tage form af en enkel historie eller en kompleks sammenhæng af flere historier.

Skønlitteratur kan også være skrevet med et specifikt formål eller budskab i tankerne. For eksempel kan en roman om racisme have som formål at skabe opmærksomhed omkring emnet og ændre læserens holdning.

I alt, skønlitteratur er en genre, der giver forfattere mulighed for at udtrykke deres kreativitet og dele deres perspektiver med verden. Det er også en måde for læsere at lære om nye emner, følelser og perspektiver, og for at få en pause fra hverdagen.


Læs mere →

Klimamålet 2025 bliver ikke nået -

Skriver eksperterne og journalisterne skriver spalte op og spalte ned herom. Det vidste alle allerede da Miljøminister Dan Jørgensen under trompetfanfare bekendtgjorde regeringens store miljøplan for 2025, 2030 osv.

Nu er ballonen så sprunget, hvad var forudsigeligt. Imens venter forude et folketingsvalg, hvor regeringens og dens støttepartier formentlig må se i øjnene at der kommer et flertal imod deres politik.

Bom bom – næste valg skifter så regeringen farve tænkeligt farve igen. Så kan den nye miljøminister henvise til, at den forrige regeringen der har været, ikke har fulgt op på planerne, er skyld i, at miljøplanen ikke er blevet gennemført. Keine Hexerie, det er ikke altid nogen andres skyld.

Sådan kan det ikke blive ved. Nogen må alvorligt tage ansvar – altså dig og mig.

Derfor er det tid, at vi beslutter os til at gøre noget for vores eget personlige CO2 udslip. Hvordan kan jeg bekæmpe det?

Svaret er måske mere snublende enkelt end de fleste tror. Plant træer. Lad os gøre det i fællesskab i – sammen i Grønt Ejendoms Pensions ApS. Til gavn for vores klode, vores børn og børnebørn og vores økonomi.

Som tingene ser ud, kan vi ikke lade regering efter regering lave luftkasteller. Vi må simpelthen på real fornuftigt vis, gøre det som er nødvendigt for vores kommende generationer. Vi overlever nok. Men hvad med vores børnebørn, oldebørn?

Redaktion

Har du et indlæg eller kommentar, send det til Support@bogbasen.dkLæs mere →

Poul Dissing er gået bort i en alder af 84 år.

Dermed er en særegen sangstemme forstummet. En stor visekunstner og musiker. I den brede befolkning nok mest kendt for sit samarbejde med afdøde Benny Andersen,  om ”Svantes Viser”. Alle kan vi synge med på ”Svantes lykkelige dag”, nok bedre kendt som ”Om lidt er kaffe klar”. 

Poul Dissing delte vandene da han startede sin karriere med hans fortolkning af ”Giv mig en hest, mor” og ikke sangen som blev set som et indlæg imod henrettelser ”25 minutter endnu”. 

Enhver der har oplevet Poul Dissing, vil komme til at savne denne store visekunstner. 

Hvil i fred. Læs mere →

Kan man ikke tale om andet, kan man altid tale om

Det er højaktuelt lige nu. Engelsk fjernsyn lavede i 23. juli 2020 en fremskrivning af vejret til den 23. juli 2050. Temperaturen over England og Irland ville denne sommerdag være ekstreme 38-40 grader.

Nu viser en prognose for den kommende til den 23. juli 2022, at fremskrivninger til 23. juli 2050 allerede bliver nået her to år efter.

Skræmmende samtidig med at Spanien, Portugal og Frankrig vånder sig under ekstreme høje temperaturer, der udløser skovbrande. Det sydlige Tyskland har også 40 grader, temperaturen lige syd for Danmark er nu 34 grader.

Politikerne i Europa herunder i Danmark snakker og snakker og hvad der skal være nået i 2030, 2040 og 2050. Imens løber virkeligheden fra deres snak. De håber og tror. Og i mellemtiden skifter måske flertallet i vores Folketing, så det siddende regeringsparti Socialdemokratiet vil sige: ”Det er ikke vores bord, for den nye regering … … bla. bla.” Og imens brænder Jorden op.

Der er kun et at gøre, hver enkelt borger i dette land, i Europa, ja i hele Verden, må gøre noget selv.

En hjælp hertil vil være at bruge mindre el, køre mindre i egen bil.

Danmark kan ikke rede Verden. Men hver enkel dansker kan gøre sit, ved at stå samme om at få sænket CO2 udslippet og få den CO2 der er sluppet ud, lagret igen.

Et godt middel hertil er træer. Lad os plante mere skov. Lad os stå sammen herom. Lad os i fællesskab gøre en forskel.

Mere følger.

Redaktionen.

Har du en kommentar eller indlæg skriv til Support@bogbasen.dk

 Læs mere →

Er der stilhed før stormen

I lang tid har politikerne truffet de forkerte valg på vores vegne. Vi har altså valgt de forkerte til at repræsentere os på tinge. Det kommer der af, at udskiftningen er for langsom og det er de samme der genvælges igen og igen folketingsvalg efter folketingsvalg. 
Fejlen er vel vælgernes egen. Vælgerne er for sløve til at gå ind i politik og gøre sig til, så en naturlig udskiftning har kunne finde sted. 
Nu er et folketingsmandat lig et almindeligt arbejde, hvor den ansatte risikerer at blive fyret hvert senest hvert fjerde år. Politik er blevet et levebrød. I det øjeblik politik er blevet et levebrød forsvinder dynamikken, visionerne og så kommer fejlbeslutningerne. 
En af de største fejlbeslutninger der anlægsmæssigt er blevet truffet, er indførelse af gas i befolkningens hjem og nedlægningen af gasrør i Danmark, i stedet for et fjernvarmenet. Resultatet ses i dag, hvor gasnettet skal udskiftes med et fjernvarmenet. 
Her er lidt input til alle politikere, se på tilslutning af forsyningsmulighederne, nu hvor vi får et fjernvarmenet. For ingen er vel i tvivl om, at landet kommer til at mangle det varme vand. Så hvorfor ikke lade dem der har overskudsvarme eller kan lave varme, levere varmt vand til returledningen således vi reducerer vores CO2 udslip. 
Her tænkes på svinegårde, hvor varmen sendes direkte ud i den friske luft, fabrikker der forbruger energi og i forbindelse får overskudsvarme de skal af med. 
I stedet for at fragte flis mange kilometer med diesellastbiler, så giv de skove der har mod til det, lov til at brænde deres egen flis af og levere varmen returfjernvarmenettet og få afregningen herfor. 
Hvad med store forretningscentre, der udlufter for at holde temperaturen nede, her er også en mulighed for produktion af returvarme. 
For ikke at tale om solvarmeanlæg på landet ejendomme, som kunne yde et væsentligt bidrag, hvis blot økonomien – altså afregningen stod mål med investeringen – og sikke en CO2 hjælp til nedbringelse af udslippet. 
Redaktionen 
Har du et synspunkt, eller et indlæg: skriv til support@bogbasen.dkLæs mere →

betalings kort