Blog


Volapyk fra Justitsminister Nick HækkerupNu har vi alle sammen her under Coronaepidemien siden landet fået ordrer fra det ene pressemøde efter det andet, hvoraf mange har været afholdt med Statsminister Mette Frederiksen i spidsen. Den ene salut af ordrer er blevet skudt af efter den anden og vi har alle rettet ind. Men her til sidst gik det fatalt galt for Statsminister Mette Frederiksen. På pressemødet blev der givet ordrer til at alle landets mink skulle aflives, uanset om de var syge eller ej. 
Den beslutning har jeg skrevet om inden andre råbte vagt i gevær, idet jeg kaldte den en beslutning en diktaturstat værdig. 
Nu har det vist sig, at beslutningen var uden hjemmel, det vil sige Grundlovsbrud. 
Pludselig er der ikke flere pressemøder … 
Alle har for travlt ved håndvasken. 
Eller med som nu Justitsminister Nick Hækkerup at få embedsmændene i Justitsministeriet til at lave memoer om, at udtalelser på et pressemøde ikke er en ordrer! 
Sort snak, hvad med de foregående ordrer udstedt på alle de foregående pressemøder, som vi alle pænt har rettet ind efter? Dem har vi ikke behøvet at følge. Hvad med de bøder politiet har udskrevet, for overtrædelse af de på disse pressemøder udstedte ordrer? Er de så heller ikke lovlige? Betyder det, at jeg kan undlade at gå med mundbind fremover? 
Enten er en pressemødeordrer bindende for regeringen eller også er hele befolkningen blevet holdt for nar, med trusler om bøder og vi skal komme efter jer, med nye stramme restriktioner!
Når justitsminister Nick Hækkerup i går står op og siger, at en ordre på et pressemøde ikke er en ordre, så er det volapyk der sætter ham i et dårligt lys, og han brude skamme sig over at fremkomme med sådan en dum udtalelse, som alene sætter sagen for regeringen i et endnu dårligere situation, end den alle er. 
Kai Hoffman 


Læs mere →

Fy FrankrigHer er I på gale veje. Der henvises til det fremsatte lovforslag om, at borgere ikke må filme eller fotografere politibetjente i arbejde. 

Hvorfor ikke, er der for mange sager om vold fra politiets side mod sagesløse borgere, som på denne måde bliver afsløret?

Selvfølgelig skal et sådant forslag ikke vedtages, derfor demonstreres der også kraftigt i Paris i disse timer, hvor politiet bl.a. bruger vandkanoner mod demonstranterne. 

Magten forsøger altid at beskytte sig selv. Det gør den også i Danmark. Og tro mig, vedtages dette forslag i Frankrig, så går der ikke lang tid, før dansk politi også ønsker en tilsvarende lov vedtaget i Danmark. 

Lad os i fællesskab passe på demokratierne og passe på sådanne nazistiske tanker blive hvor de høre hjemme – i papirkurven.

Husk den eneste måde at bevare demokratiet på, er ved åbenhed og det skrevne ord, ikke ved at udstyre magthaverne med yderligere magtredskaber til skade for borgernes retssikkerhed. 

Tidligere justitsminister Pape var ellers på rette vej, da han som en forsøgsordning forsynede fængselsbetjene med skjorter med  indbyggede kameraer. Men forsøget blev desværre afsluttet i utide, da det i et tilfælde viste sig, at det også kunne bruges modsat hensigten, da fængselsbetjente gik over stregen over for en indsat i Vestre Fængsel.

Hvorfor dog de indsattes sikkerhed, indsatte har ikke mange rettigheder og sjældent mulighed for dokumentation for påstande om påståede overgreb, som der ofte fremføres! 

Men når noget går ud over magten, så skal det fjernes. 

Så sporene skræmmer som La Fontaine så smukt fortæller i sin fabel. Derfor Frankrig, lyt til jeres befolkning, og stem det lovforslag ned. Det er landet og demokratiet bedst tjent med, både i Frankrig og resten af Europa.  

Redaktionen. Læs mere →

Ny retstilstand i Danmark


Der er tilsyneladende indført en ny retstilstand i Danmark, for når lovene vedtaget af Folketinget bliver overtrådt, om det så er Grundloven, så skal man blot offentligt beklage sine synder, så er man straffri, altså hvis man er Rigspolitichef, Statsminister med flere.
Derfor agter jeg, såfremt jeg skulle blive tilsagt i retten for en lovovertrædelse, at henvise til denne nye retstilstand og fremlægge dokumentation for, at jeg gennem Facebook, annoncer i de landsdækkende aviser mv. offentligt har beklaget min beklagelige fejltagelse, hvorefter også jeg må være straffri!
Lighed for loven.

Kai Hoffman


Læs mere →

Regeringen har et problem –

Regeringen har et problem –
 

Nedslagtningen af et helt erhverv og 17 millioner mink på et tyndt grundlag og fjernelsen af et nettoindtjeningserhverv i milliardklassen til det danske samfund. 
Hvordan tør der fremsættes denne påstand. 
Fordi Regeringen ikke har handlet med rettidig omhu. I dag, dagen efter den totale nedlukning af Nordjylland, kommer det frem af mutationen Cluster 5 ikke er fundet i nogen prøver siden august måned. 
Det kom frem, at der efter korrektion alene er smittet i Nordjylland med 12 patienter. (læs i august måned), der er ikke i de 17% af alle andre positive prøver der siden er taget, fundet Cluster 5 mutationsvirus. Læs: Altså i september, oktober. 
Det oplyses i dag, at det sandsynligvis skyldes at varianten af Covid virusset er dødt! Alligevel farer regeringen frem og vil slå selv raske mink ned. Det giver tilsyneladende ikke rum til overvejelser om, kun at slå syge mink ned.
Der vil kunne findes forståelse for nødvendigheden af at slå sygdomsramte besætninger ned, som ved Mund- og klovsyge, med en beskyttelseszone på de nævnte ca. 8 km, hvor så raske besætninger må slås ned, sammen med de sygdomsramte besætninger. 
Ikke engang en moderdyrsstamme til fremtidig fremavl af en ny generation på et sikkert sted, vil Regeringen give plads til. 
Det er ikke demokrati, det er diktaturstatsmetoder der udvises. 
Denne fremfærd, når det om kort tid viser sig, at der ingen Cluster 5 er i den totale kontrol af smittede Covid patienter, må mane til alvorlig eftertanke i regeringen.
For hvad vil Regeringen gøre, hvis det viser sig, at f.eks. en Covidvirus pludselig muterer og kan smitte svin, køer. Men mest sandsynligt er det nok, at smitten nok først rammer hønsefugle! Hvad så? 
Skal de så også slås ned? 
Det er det gale vanvid vi er vidne til.
Redaktionen. 


Læs mere →

Danske Bank i ny skandale

Danske Bank - ny skandale 

 
Enhver må spørge sig selv, hvad bliver det næste skellet, der falder ud af skabet i skandaleomsuste Danske Bank. Den 25. oktober kunne Berlingske Tidende berette om, at Danske Bank på det groveste har tilsidesat god bankskik nok engang, ved at favorisere deres HOME ejendomsmæglerkæde, ved ikke at forhandle nedsættelse af honoraret ved ejendomshandler, hvor lånene var misligholdt, imod det maksimale beløb som banken ville acceptere overfor andre ejendomsmæglere!
Der forelå en direkte instruks om dette ikke skulle ske! 
Følgen var at sælgerne, der var kunde i Danske Bank efter salget ville stå med større udækket lån, de skulle forrente og afdrage til Danske Bank. 
Kære Finanstilsyn, indgiv omgående en politianmeldelse til SØIK for bedrageri på vegne af disse kunder, for det er simpelt bedrageri Danske Bank har udøvet ved denne adfærd. 
For kunderne er blevet påført en urimelig skjult ekstra gæld alene til glæde for Danske Bank, som det ved alle ved nødlidende lån, med tårnhøje renter oven i, har malket disse i forvejen hårdt trængte personer, men store sociale følger, som så i mange tilfælde samfundet har måtte bøde for.  
Kære Regering. Nu må tålmodigheden med Danske Bank være brugt op. Banken må omgående opsplittes ved lov. 
Samtidig bør disse finanshuse, der har dannet sig forbydes, banker skal blot være banker, kreditforeninger være kreditforeninger, forsikringsselskaber være forsikringsselskaber, så vi undgår alle interessekonflikter i fremtiden.
 
Redaktionen 
  


Læs mere →

betalings kort