Er der stilhed før stormen - udgivet af bogbasen d. 15-07-2022


I lang tid har politikerne truffet de forkerte valg på vores vegne. Vi har altså valgt de forkerte til at repræsentere os på tinge. Det kommer der af, at udskiftningen er for langsom og det er de samme der genvælges igen og igen folketingsvalg efter folketingsvalg. 
Fejlen er vel vælgernes egen. Vælgerne er for sløve til at gå ind i politik og gøre sig til, så en naturlig udskiftning har kunne finde sted. 
Nu er et folketingsmandat lig et almindeligt arbejde, hvor den ansatte risikerer at blive fyret hvert senest hvert fjerde år. Politik er blevet et levebrød. I det øjeblik politik er blevet et levebrød forsvinder dynamikken, visionerne og så kommer fejlbeslutningerne. 
En af de største fejlbeslutninger der anlægsmæssigt er blevet truffet, er indførelse af gas i befolkningens hjem og nedlægningen af gasrør i Danmark, i stedet for et fjernvarmenet. Resultatet ses i dag, hvor gasnettet skal udskiftes med et fjernvarmenet. 
Her er lidt input til alle politikere, se på tilslutning af forsyningsmulighederne, nu hvor vi får et fjernvarmenet. For ingen er vel i tvivl om, at landet kommer til at mangle det varme vand. Så hvorfor ikke lade dem der har overskudsvarme eller kan lave varme, levere varmt vand til returledningen således vi reducerer vores CO2 udslip. 
Her tænkes på svinegårde, hvor varmen sendes direkte ud i den friske luft, fabrikker der forbruger energi og i forbindelse får overskudsvarme de skal af med. 
I stedet for at fragte flis mange kilometer med diesellastbiler, så giv de skove der har mod til det, lov til at brænde deres egen flis af og levere varmen returfjernvarmenettet og få afregningen herfor. 
Hvad med store forretningscentre, der udlufter for at holde temperaturen nede, her er også en mulighed for produktion af returvarme. 
For ikke at tale om solvarmeanlæg på landet ejendomme, som kunne yde et væsentligt bidrag, hvis blot økonomien – altså afregningen stod mål med investeringen – og sikke en CO2 hjælp til nedbringelse af udslippet. 
Redaktionen 
Har du et synspunkt, eller et indlæg: skriv til support@bogbasen.dkRetur til blog oversigten her
betalings kort