Kan man ikke tale om andet, kan man altid tale om - udgivet af bogbasen d. 16-07-2022


Det er højaktuelt lige nu. Engelsk fjernsyn lavede i 23. juli 2020 en fremskrivning af vejret til den 23. juli 2050. Temperaturen over England og Irland ville denne sommerdag være ekstreme 38-40 grader.

Nu viser en prognose for den kommende til den 23. juli 2022, at fremskrivninger til 23. juli 2050 allerede bliver nået her to år efter.

Skræmmende samtidig med at Spanien, Portugal og Frankrig vånder sig under ekstreme høje temperaturer, der udløser skovbrande. Det sydlige Tyskland har også 40 grader, temperaturen lige syd for Danmark er nu 34 grader.

Politikerne i Europa herunder i Danmark snakker og snakker og hvad der skal være nået i 2030, 2040 og 2050. Imens løber virkeligheden fra deres snak. De håber og tror. Og i mellemtiden skifter måske flertallet i vores Folketing, så det siddende regeringsparti Socialdemokratiet vil sige: ”Det er ikke vores bord, for den nye regering … … bla. bla.” Og imens brænder Jorden op.

Der er kun et at gøre, hver enkelt borger i dette land, i Europa, ja i hele Verden, må gøre noget selv.

En hjælp hertil vil være at bruge mindre el, køre mindre i egen bil.

Danmark kan ikke rede Verden. Men hver enkel dansker kan gøre sit, ved at stå samme om at få sænket CO2 udslippet og få den CO2 der er sluppet ud, lagret igen.

Et godt middel hertil er træer. Lad os plante mere skov. Lad os stå sammen herom. Lad os i fællesskab gøre en forskel.

Mere følger.

Redaktionen.

Har du en kommentar eller indlæg skriv til Support@bogbasen.dk

 Retur til blog oversigten her
betalings kort