Negative renter og nye høje gebyrer - udgivet af bogbasen d. 05-03-2021Nye gebyrer i bankverden.

Den bank som Bogbasen.dk benytter, har indført negativ rente på alle indeståender på 0,7% p.a. og øget sit kontogebyr med kr. 250 pr. kvartal, uagtet det er eksorbitant højt i forvejen. 
Men at bankerne indfører negative renter på henholdsvis private og erhvervskunder i et marked hvor obligationsmarkedsrenten er stigende virker uforståeligt. Man vil altså både tjene penge på indlånene ved at tage en negativ rente og nyde godt af den stigende obligationsrente som kunderne betaler på deres huslån! Det hænger ikke sammen. 
I alle andre end bankfolks opfattelse er der tale om en tilladelig grådighed. 
Samtidig aflægges det ene bankregnskab efter det andet med jubelresultater til glæde for aktionærerne. 

Hvor er anstændigheden henne i dag i bankverden? 

Som almindelig småsparer er der selvfølgelig alternativer, køb aktier f.eks. i et ejendomsselskab, hvor det ikke kræver kr. 750.000 for at deltage, og hvor det kontante udbytte starter med 4 p.a., hertil kommer stigning i ejendommenes værdi. Alle kan deltage fra kr. 1000. Kontakt redaktion   

Redaktionen. 

Økonomi - etik 


Retur til blog oversigten her
betalings kort