Danske Bank i ny skandale - udgivet af bogbasen d. 28-10-2020


Danske Bank - ny skandale 

Økonomi - politik - kriminalitet
 
Enhver må spørge sig selv, hvad bliver det næste skellet, der falder ud af skabet i skandaleomsuste Danske Bank. Den 25. oktober kunne Berlingske Tidende berette om, at Danske Bank på det groveste har tilsidesat god bankskik nok engang, ved at favorisere deres HOME ejendomsmæglerkæde, ved ikke at forhandle nedsættelse af honoraret ved ejendomshandler, hvor lånene var misligholdt, imod det maksimale beløb som banken ville acceptere overfor andre ejendomsmæglere!
Der forelå en direkte instruks om dette ikke skulle ske! 
Følgen var at sælgerne, der var kunde i Danske Bank efter salget ville stå med større udækket lån, de skulle forrente og afdrage til Danske Bank. 
Kære Finanstilsyn, indgiv omgående en politianmeldelse til SØIK for bedrageri på vegne af disse kunder, for det er simpelt bedrageri Danske Bank har udøvet ved denne adfærd. 
For kunderne er blevet påført en urimelig skjult ekstra gæld alene til glæde for Danske Bank, som det ved alle ved nødlidende lån, med tårnhøje renter oven i, har malket disse i forvejen hårdt trængte personer, men store sociale følger, som så i mange tilfælde samfundet har måtte bøde for.  
Kære Regering. Nu må tålmodigheden med Danske Bank være brugt op. Banken må omgående opsplittes ved lov. 
Samtidig bør disse finanshuse, der har dannet sig forbydes, banker skal blot være banker, kreditforeninger være kreditforeninger, forsikringsselskaber være forsikringsselskaber, så vi undgår alle interessekonflikter i fremtiden.
 
Redaktionen 
  


Retur til blog oversigten her
betalings kort