Livsvarigt fængsel - udgivet af bogbasen d. 30-09-2020


Kriminalitet

Min gode bekendte Kiehn Andersen blev brutalt røvet, myrdet og hans lig smidt i en grusgrav sidste år. Hans hus blev brændt ned af hans mordere. Han blev 68 år. En anden 80-årig mand blev ligeledes myrdet, af de to mænd som myrdede Kiehn. Også hans hus blev brændt ned. 

I går fik så disse to rå voldsmænd deres straf i et nævningeting i Næstved Ret – LIVSVARIGT FÆNGSEL. 

En rimelig dom hvis livsvarigt fængsel, var livsvarigt fængsel uden mulighed for løsladelse nogen sinde. Men de fleste mordere, der har fået livsvarigt fængsel løslades efter 12-16 års afsoning.

Det er ikke rimeligt over for ofrene og deres familier. 

Her vil jeg ride min gamle kæphest. 

Har man taget et andet menneskes liv og idømmes livsvarigt fængsel, har man forbrudt sig så alvorligt mod fællesskabet, at personen skal udelukkes fra samfundet for tid og evighed. Sagt i alt korthed, de skal forblive i et fængsel til de dør.
 
Det er det eneste, der kan give ofrene og deres familier en lille smule retfærdighed. 

Måske vil det også give lidt eftertanke inden nogen fik den ide at myrde et andet menneske, hvis de vidste, at de blev udelukket fra det øvrige samfund for altid og aldrig mere kom ud i friheden.

Kai Hoffman Retur til blog oversigten her