Medierne kalder det en SKANDALE – - udgivet af bogbasen d. 26-08-2020


de tager fejl – det er et angreb på demokratiet i Danmark. 
Det forlyder at Forsvarets Efterretningstjeneste øverste chef Lars Findsen er blevet fritstillet fra sit job, for at have løjet, fortiet og for at have undersøgt et medlem af det demokratiske af Folketinget nedsatte Tilsynet med Efterretningstjenester, uagtet Forsvarets Efterretningstjeneste, kun må agere uden for landets grænser. Altså et direkte lovbrud. 
At Forsvarets Efterretningstjeneste går uden for de rammer der er lovbestemt for deres virke, må få øjenbrynene helt op i panden på alle folketingsmedlemmer. 
For det er tilsyneladende ikke kun i Forsvarets Efterretningstjeneste ulovlighederne florerer, der trækkes tråde ind i regeringen til Forsvarsministeriet. Det skyldes en helt igennem forkert kultur i den måde man tiltrækker embedsmænd og i øvrigt ”straffer” dem efter fejl på. 
Lars Findsen er jurist – så kan må kende loven. Han startede i Datatilsynet og kom senere til Justitsministeriet, hvor han var indtil 2002, hvor han blev hentet til Politiets Efterretningstjeneste, hvor han var til 2007. Hvorfor kun i 5 år, må alle spørge sig selv om i dag. Er der noget vi ikke har fået oplyst om årsagen til jobskiftet fra chef for Politiets Efterretningstjeneste til departementchef i Forsvarsministeriet? For de efterfølgende stier som Lars Findsen har trådt, taler måske et sprog om, der kan have været problemer, offentligheden er blevet foreholdt. 
For hvad sker der i 2015 – chefen for Forsvarets efterretningstjeneste var Ahrenkiel, den nu bortviste departementchef i Forsvarsministeriet. 
De byttede så og sige kasketter i 2015. Meget belejligt, så havde de noget på hinanden til skade for os alle sammen og vores demokrati. 
Ahrenkiel har så i mellemtiden formået at lave endnu en skandale, så han skulle degraderes til ambassadør i Berlin. Skal jeg kalde det statens måde at yde gyldne håndtryk på, i stedet for at fyre en uduelige medarbejder og lade en ny ærlig medarbejder komme til. 
Nu er deres loge bristet, spørgsmålet er bare hvor mange af fortidens forsvarsministre disse eksperter i blå briller og fupskæg, de har fået trukket ind i deres løgne og spin. 
Et brændende spørgsmålet er, hvor mange ”loger” er der i de forskellige ministerier og deres diverse underorganer, hvor noget tilsvarende kan foregå. Det medierne kalder skandaler, tyder på der er mange. 
Lad os håbe de bryder sammen inden folket gør oprør mod disse undertrykkere, der modarbejder vore demokratiske demokrati. 

Det må være indlysende, at de der intet ulovligt har gjort, der ikke er til fare for rigets sikkerhed, får besked direkte fra regeringen om de har været registreret i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kai Hoffman 


Retur til blog oversigten her