Din ØK’s H. N. Andersen og Danmark under Verdenskr - udgivet af bogbasen d. 10-08-2020


Udarbejdet på grundlag af Etatsråd H. N. Andersens optegnelser, Breve o.a. dokumenter af
Frantz Dahl – Knud Fabricius – H. Stein. 
Redigeret af Hans Chr. Bjerg og Jens Mortensen. 
Denne bog bliver til på grund af Jens Mortensens fascination for ØK’s grundlægger H. N. Andersen og Kompagniet, der startede i hans 14 års alder, hvor han havde læst bogen ”Eventyret om ØK”. Det udviklede sig for Jens Mortensen således han søgte og fik ansættelse i ØK i 1953.
Jens Mortensen fortæller til ØK klubbens blad og til mig ved mit besøg:
Min interesse er fortsat usvækket for at undersøge, hvad der var myter og virkelighed omkring HNA’s fredsmægling under 1. Verdenskrig og hans udnævnelse til Ridder af Elefanten. 
På Rigsarkivet faldt jeg over et notat om, at HNA havde skrevet en bog, ”Danmark under Verdenskrigen” som var trykt i blot 30 eksemplarer. Han behold de 8 eksemplarer til sin familie, gav et eksemplar til hhv Det Kgl. Bibliotek og Biblioteket i Århus. De resterende 20 eksemplarer forærede han til Kong Christian den X. 
Bogen måtte ikke hjemlånes, så Jens Mortensen sad uge efter uge på Det Kgl. Bibliotek og skrev om HNA’s mange mæglingsmissioner på ØK-skibe til St. Petersborg, Berling og London under Verdenskrigen. 
En dag var Jens Mortensen på hollandsk bogauktion ved Helligåndshuset på Strøget i København og blandt ca. 80.000 bøger fandt han en stor tyk foliant med ovenstående titel. Pris kr. 100 og nu kunne Jens Mortensen sidde og skrive videre i ro og mag. 
På grund af mange andre arbejdsopgaver, lå opgaven ufærdig hen indtil Jens Mortensen mødte Hans Christian Bjerg.    
De fik et legat til at gøre arbejdet færdig og bogen blev trykt.
En spændende beretning om en bogs tilblivelse og om to spændende mennesker, N. H. Andersen og Jens Mortensen. 
ØK klubben har endnu nogle få eksemplarer af bogen til salg.  


Retur til blog oversigten her