Se information om den valgte bog


Billede af bogen

Senest opdateret 27. november

Grundbog i matematik

Af Thomas Hebsgaard og Hans Sloth

1. udgave fra 2003trip Forlag

ISBN: 9788788049220

Kategori: Matematik

pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

Vægt: 720 gram

Indeholder "Forord", "I. Tal og talbehandling", "1. Indledning", "2. Om at skrive tal", "3. Eksponentiel notation", "4. Ligninger og formler", "5. Rødder", "II. Geometri og trigonometri", "6. Nogle geometriske grundbegreber", "7. Ensvinklede trekanter", "8. Buelængde og vinkelmål", "9. Trigonometriske størrelser", "10. Den retvinklede trekant", "11* Nogle astronomiske afstande", "12. Trekantsberegning", "III. Linjer og linearitet", "13. Koordinatsystemet", "14. Den rette linje", "15. Vinkler og skæring mellem linjer", "16. Linearitet og proportionalitet", "17. Bedste rette linje. Lineær model", "IV. Andengradligninger", "18. Løsningsformlen for andengradligninger", "19* Nogle anvendelser af andengradligninger", "20. Nogle parentesregneregler", "21. Bevis for løsningsformlen til andengradligninger", "V. Koordinatgeometri", "22. Afstand", "23. Cirkler", "24. Nogle anvendelser af koordinatgeometri", "VI. Funktioner", "25. Hvad er en funktion?", "26. Lineære og stykkevis lineære funktioner", "27. Løsning af ligninger og uligheder", "28. Andengradspolynomier. Parabler", "29. Faktorisering af andengradspolynomier", "30* Parabelligninger", "VII. Logaritme, potens og rod", "31. Titalslogaritmefunktionen", "32. Potenser med hel eksponent", "33. Potens med vilkårlig eksponent", "34. Rødder som potenser", "VIII. Procentregning", "35. Tilvækster og fremskrivningsfaktor", "36. Kapitalfremskrivning og gennemsnitlig rente", "IX. Eksponentiel vækst", "37. Eksponentiel udvikling", "38. Enkeltlogaritmisk koordinatsystem", "39. Eksponentiel model", "X. Polynomier", "40. Polynomier og rødder", "41. Nulreglen. Faktorisering af polynomier", "42. Nulpunkter og fortegn for polynomier", "43. Ligninger og uligheder", "XI. Differentialkvotient", "44. Tangent og differentialkvotient", "45. Regneregler for differentialkvotient", "46. Monotoniforhold og lokale ekstrema", "XII. Appendix", "A1. Tallinjen", "A2. Talmængder", "A3. De fire regningsarter", "A4. Brøker", "A5. Primtal og primfaktoriseri

Læg bogen i kurven