Brugerbetingelser:

1. Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger p√• Bogbasen.dk, at du har accepteret disse vilk√•r. Brugerens markering af feltet ‚ÄĚJeg har l√¶st og er indforst√•et med medlemsbetingelserne for Bogbasen.dk,‚ÄĚ skal anses for at udg√łre en aftale mellem dig og Bogbasen.dk, hvorefter Bogbasen.dk og du er bundet af vilk√•rene.

2. Tilmelding som bruger
2.1 Tilmelding og personlig del Ved tilmelding som bruger på Bogbasen.dk får du en personlig del på Bogbasen.dk, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og din adgangskode.

Efter din tilmelding vil du pr. e-mail modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og adgangskode.

Brugernavn og adgangskode er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på din personlige del på Bogbasen.dk.

2.2 Indhold i din personlige del
Din personlige del indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr p√• de tjenesteydelser, som du enten gratis eller mod betaling g√łr brug af p√• Bogbasen.dk.

2.3 Spærring af din personlige del
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og din adgangskode, skal du straks henvende dig til os, så din personlige del på Bogbasen.dk kan blive spærret.

3. Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på Bogbasen.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret.

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Bogbasen.dk.

Bogbasen.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

3.1 Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven.

Dine personlige oplysninger bruger vi i f√łlgende sammenh√¶nge:

- Når du logger dig ind på Bogbasen.dk, så du kan få adgang til din personlige del.

Når du indrykker en annonce,
- bliver dit telefonnummer og din e-mail automatisk overf√łrt til din annonce, s√• interesserede brugere kan komme i kontakt med dig.
- bliver dit postnr. automatisk overf√łrt til din annonce, s√• interesserede brugere kan se, i hvilket omr√•de du bor.

Oplysninger om de handlinger, som brugerne foretager p√• Bogbasen.dk, vil blive gemt s√• l√¶nge, som det er n√łdvendigt, for at Bogbasen.dk kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som Bogbasen.dk er underlagt i henhold til lovgivningen.

Derudover foretager vi statistiske beregninger p√• baggrund af oplysninger om indlogning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henf√łre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer p√• Bogbasen.dk.

Vi anvender derudover dine oplysninger til at sende relevant materiale pr. post.

3.2 Korrekte oplysninger Vi foretager l√łbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik p√• at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourf√łre dine personlige oplysninger, hvis der sker √¶ndringer i disse.

3.3 Cookies
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt.
Bogbasen.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan Bogbasen.dk ikke benyttes.

4. Handel på Bogbasen.dk
4.1 Produkt- og prisinformation På Bogbasen.dk stilles visse ydelser gratis til rådighed, mens andre ydelser forudsætter betaling. Såfremt ydelsen koster penge, vil du inden din endelige accept af transaktionen blive informeret om ydelsen og prisen inkl. moms.

4.2 Indrykning af annoncer
N√•r du p√• Bogbasen.dk indrykker en annonce, er du f√łrst endeligt forpligtet, n√•r du godkender indrykning af din annonce.
Du udformer selv din annonce og kan dermed l√łbende se og vurdere annoncens udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men Bogbasen.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce, hvis dens form√•l er chikane af tredje part, eller informationerne er ukorrekte. Det er ydermere ikke tilladt at annoncere for (eller efterlyse) varer, der er ulovlige eller stj√•let.

N√•r du indrykker annoncer p√• Bogbasen.dk, bliver de ogs√• automatisk gemt under din personlige del p√• ‚ÄĚmin side,‚ÄĚ s√• du har et overblik over de annoncer, som du har indrykket. Efter du har godkendt indrykning af din annonce, kan du dermed straks kontrollere, om din annonce er blevet indrykket. Derfor sender vi dig ikke en e-mail med bekr√¶ftelse af din annoncering.

Når det ikke længere er aktuelt for dig at have en indrykket annonce Bogbasen.dk, er du forpligtet til at slette annoncen.

4.3 Oplysninger om annonc√łrers e-mail og/eller telefonnummer
Bogbasen.dk p√•tager sig ikke ansvar for, om en annonc√łrs oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncen er korrekte. Bogbasen.dk p√•tager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annonc√łren skulle vise sig at v√¶re forg√¶ves.

5. Fortrydelsesret
For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på Bogbasen.dk gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at bestilling af adresser samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.

6. Regler for annoncering
Når du annoncerer på Bogbasen.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

7. Udsendelse af e-mails til dig
E-mails, bliver udsendt som en service til dig, med det formål, at holde dig opdateret.

E-mails, som du aktivt beder om at f√• tilsendt, kan indeholde reklamer fra tredjemandsleverand√łrer.

8. Kontakt
Hvis du har brug for at kontakte os i forbindelse med din brug af Bogbasen.dk, eller hvis du √łnsker at frems√¶tte s√•vel ros som reklamation, kan du henvende dig til vores brugersupport. E-mail: support_privat@Bogbasen.dk eller support_erhverv@Bogbasen.dk

9. Ansvarsfraskrivelse Bogbasen.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser, der stilles til rådighed på Bogbasen.dk.

Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Bogbasen.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

-Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller √łdel√¶ggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henf√łres til nedenn√¶vnte begivenheder, uanset at det er Bogbasen.dk, der st√•r for driften af systemerne.

-Svigt i str√łmforsyning eller telekommunikation hos Bogbasen.dk .
- Lovindgreb.

- Terror eller h√¶rv√¶rk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, opr√łr, sabotage, krig eller naturkatastrofer.

- Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Bogbasen.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Bogbasen.dk.

- Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Bogbasen.dks kontrol.

10. Misligholdelse af vilkår
Bogbasen.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår.
Bogbasen.dk √łnsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores Supportafdeling vil i tilf√¶lde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik p√• at finde ud af, om misbruget skyldes en ufors√¶tlig handling fra din side.

Du b√łr dog i alle tilf√¶lde, hvor du er i tvivl om regler og vilk√•r, henvende dig til vores Supportafdeling, s√• du kan f√• vejledning i og forklaring p√• korrekt brug af Bogbasen.dk.

11. Ændring af vilkår
Bogbasen.dk forbeholder sig ret til at ændre nærværende vilkår samt priser.

Meddelelse om √¶ndringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som st√•r p√• ‚ÄĚmin side‚ÄĚ p√• Bogbasen.dk og/eller blive offentliggjort p√• Bogbasen.dkLuk vindue