Tilbage til forsiden

Din søgning gav 2991 resultater. Ny titelsøgning Udvidet søgning

Religion

Sortér efter: Forfatter, Titel eller Pris

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 120
 1. Senest opdateret 23. april

  Nu lysner det, to gange fem morgenandagter

  Af Hans Frede Rasmussen

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-222-9

  Kategori: Religion

  pris: 54 kr – stand: ★★★★★★

  To gange fem morgenandagter som tidligere er holdt i Danmarks Radio.F?llestitlen kommer af l?ftet og h?bet, som,idet alle sanser er med, bringer os til den endelige indsigt, at:Nu lysner det. En lille bog som mange pr?ster og andre vil have gl?de af at l?se. 45 sider. Heftet.

 2. Senest opdateret 23. april

  Vandring gennem sind og sogne: om gr?de, granit og gr?ligt hav

  Af Georg S. Geil

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-251-2

  Kategorier: Religion, Skønlitteratur

  pris: 178 kr – stand: ★★★★★★

  Biskop Georg S. Geils bog vandring gennem sind og sogne har undertitlen om gr?de, granit og gr?ligt hav. Tr?snit af Sven Havsteen-Mikkelsen.Bogen indeholder mange afsnit med taler ved forskellige lejligheder. Indvielse af kirker, gen?bning af kirker, pr?stevielse m.m.l48 sider. indb.

 3. Senest opdateret 23. april

  Grenen fra livets træ, en middelalderlegende

  Af Otto Norn

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 877468-378-0

  Kategori: Religion

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Livstr?et og korset. Bogen tager sit udgangspunkt i beretningen om Syndefaldet.Grundtvigianere vil l?se bogen med stor interesse. Illustreret med billeder. 88 sider. Heftet

 4. Senest opdateret 23. april

  Træl og fri, Fem morgenandagter

  Af Vincent Lind

  ISBN: 87-7468-310-1

  Kategorier: Anden verdenskrig, Religion

  pris: 54 kr – stand: ★★★★★★

  Biskop Vincent Linds bog med 5 morgenandagter tager sigte p? koncentrationslejrene.Den som har f?et KZ-erfaringen at b?re p? opdager at den bliver en 6.sans til en erkendelse han ellers aldrig ville f?.Fra DK-Radios program "ved dagens begyndelse".30 sider.Heft.

 5. Senest opdateret 23. april

  Fortællinger om menneskers liv og tro

  Af Viggo Lindum

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-196-6

  Kategori: Religion

  pris: 30 kr – stand: ★★★★★★

  Provst Viggo Lindum, Thorsager-Bregnet sogne p? Djurslands sm? l?sestykker til forskellige dagblade i bogform. Ikke pr?dikener men kirkeligt stof af almen interesse til en bred l?serkreds.Hvordan fort?llingerne om liv og tro kan anvendes i forkyndelse og undervisning.182 sider. Heftet.

 6. Senest opdateret 23. april

  Filippo Lippi: 1406-1469

  Af Johannes Lehmann

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-074-9

  Kategorier: Kunsthistorie, Kunst & kultur, Italiensk, Religion

  pris: 48 kr – stand: ★★★★★★

  Forfatteren skriver i forordet at efter at have l?st dr.phil. Frederik G.Knudtzon disputats fik han interesse for den store italienske maler Filippo Lippi, hans arbejder og liv.National Gallery, Alte Pinakothek,Louvre,Firenze, Uffizi,Prato, Domkirkenm.m.En smuk bog.Illustreret med fotos.48sider.Hft.

 7. Senest opdateret 23. april

  Og der blev lys, 37 prædikener

  Af Georg S. Geil

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-165-6

  Kategori: Religion

  pris: 140 kr – stand: ★★★★★★

  En samling - 37 - pr?dikener af en over hele Danmark meget l?st biskop. 216 sider. Heftet.

 8. Senest opdateret 23. april

  Om mennesket i verden, udgivet i 200året for Grundtvigs fødsel og forsynet med indledning og noter ved K.B. Gjesing.

  Af N.F.S. Grundtvig

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-140-0

  Kategori: Religion

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Her er bogen som er velegnet til aftenskole- eller studiekredsbrug n?r Grundtvig er p? programmet. 76 sider. Heftet.

 9. Senest opdateret 23. april

  Natten bliver til morgen: tanker omkring døden

  Af Georg S. Geil

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-205-9

  Kategorier: Religion, Skønlitteratur

  pris: 79 kr – stand: ★★★★★★

  Hft.

 10. Senest opdateret 23. april

  Hvem kender vindens vej?

  Af Georg S. Geil

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-317-9

  Kategorier: Religion, Skønlitteratur

  pris: 148 kr – stand: ★★★★★★

  Hft.

 11. Senest opdateret 23. april

  Det gådefulde liv, prædikensamling - Et strejftog gennem kirkeåret

  Af Anders Damgaard

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-392-6

  Kategori: Religion

  pris: 110 kr – stand: ★★★★★★

  Pr?dikensamling af forhenv?rende valgmenighedspr?st i Aulum Anders Damg?rd. Inspiration og tanker til livets alvor. Teologiinteresserede vil finde mange guldkorn ved at l?se denne bog.l3o sider. Heftet.

 12. Senest opdateret 23. april

  Indgangskollekter

  Af Torben Damsholt og J?rgen Schultz

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-354-3

  Kategori: Religion

  pris: 120 kr – stand: ★★★★★★

  Her er bogen som alle pr?ster b?r have. Indgangskollekterne har v?ret brugt i Vartov kirke og Immanuelskirken i flere ?r. Et fors?g p? at forny folkekirkens gudstjeneste inden for rammerne af den danske tradition.Begynder ved l. s?ndag i advent og slutter 27.s?ndag efter trinitatis.76 sider. Indb.

 13. Senest opdateret 23. april

  Grundtvig mellem øst og vest, mellem Sofia og Ratio

  Af Poul Engberg

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-367-5

  Kategori: Religion

  pris: 128 kr – stand: ★★★★★★

  En sp?ndende bog som belyser mange vinkler. Om ortodokse kirke, gr?ske kulturarv. Menneskesynet. Grundtvigs folkelige menneskesyn.Kirkelige anskuelse. Ruslands folkelige historie. Grundtvigs europ?iske kulturkamp m.m. En bog som belyser Grundtvigs tanker. Velegnet til studiekreds.85 sider. Heftet

 14. Senest opdateret 23. april

  Myter og prædikener (tegninger Sven Havsteen-Mikkelsen)

  Af Poul Engberg

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-187-7

  Kategorier: Kunst & kultur, Religion

  pris: 149 kr – stand: ★★★★★★

  Poul Engberg:Jurist,frimenighedspr?st, Askov H?jskole,K?bmandshvile H?jskole,Nordisk Folkeh?jskole,Mikkelberg. Forfatter til en r?kke b?ger og kendt over det ganske land. Denne bog er myter og pr?dikener samlet i en smuk gavebog illustreret med tegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen.73 sider. Heftet.

 15. Senest opdateret 23. april

  Foran muren: frugter ved vintertid

  Af Poul Engberg

  ISBN: 87-7468-263-6

  Kategorier: Religion, Skønlitteratur

  pris: 118 kr – stand: ★★★★★★

  Stikord fra bogen:Poesien som livsledsager, folkekirken og folketroen, poesien og historien, folkeligheden i Norden,folkeligheden i Sydslesvig, nu venter vi p? kosakkerne og Hellig?nden, sangen om lysning, om at se med sine ?ren.Omslag og vignetter af Sven Havsteen-Mikkelsen.122 sider. Heftet.

 16. Senest opdateret 23. april

  Nikolai Laurentius Feilbergs levnedsl?b og kredsen om ham, pr?st i Vestjylland 1834-47 og i Ullerup p? Sundeved 1848-64.

  Af Peter Beck

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-124-9

  Kategorier: Lokalhistorie, Religion, Biografier

  pris: 70 kr – stand: ★★★★★★

  En historisk bog om Nikolai Laurentius Feilberg levnedsl?b og kredsen om ham. Pr?st i Vestjylland l834-47 og i Ullerup p? Sundeved l848-64. Der er om adjunkt i Hiller?d, pr?st i Alslev-Hostrup og i Vester-Vedsted. En interessant skildring om tiden under krigen i l864 og senere.l84 sider. Heftet.

 17. Senest opdateret 23. april

  Trøst i angst

  Af Asger Baunsbak-Jensen

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-217-2

  Kategori: Religion

  pris: 138 kr – stand: ★★★★★★

  Mange mennesker oplever i deres tilv?relse perioder med angst og depression. Forfatteren skriver "Det er naturligvis mit h?b, at disse stykker kan v?re til lidt hj?lp for dem, som k?mper med s?danne problemer - eller har familie eller n?re venner der g?r det". Tr?st/st?ttebog ved vanskeligheder.11os

 18. Senest opdateret 23. april

  Selections from Rahman Baba. (Engelsk udgave)

  Af Rahman Baba

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-064-1

  Kategorier: Engelsk, Sprog, Religion

  pris: 100 kr – stand: ★★★★★★

  Indb.

 19. Senest opdateret 23. april

  Efter barnedåben

  Af Herluf Andersen

  Poul Kristensens Forlag

  Kategori: Religion

  pris: 19 kr – stand: ★★★★★★

  Et lille hefte til for?ldrene som er velegnet som gave fra kirken efter barned?ben. Bem?rk prisen.

 20. Senest opdateret 23. april

  Fornyelse og tradition, Kirkeligt Centrum 90 ?r, 1899-1989

  Poul Kristensens Forlag

  ISBN: 87-7468-267-9

  Kategori: Religion

  pris: 150 kr – stand: ★★★★★★

  Titlen "fornyelse og tradition" antyder de tanker i vor tid p? forskellig opfattelse af "folkekirken". Bogen er en samling artikler af kirkeminister,biskop,dr.theol,domprovst,sognepr?ster m.v. Bogen er et vigtigt indl?g til sp?rgsm?let om nogen har patent p? at v?re folkekirke.156 sider. Heftet.

 21. Senest opdateret 13. juni

  Den hellige lektie

  Af PETER SCHINDLER

  fra 1960 på forlaget ARNE FROST-HANSENS

  Kategori: Religion

  pris: 60 kr – stand: ★★★★★

 22. Senest opdateret 12. april

  Verdens Store Religioner

  Af Holm, Søren

  fra 1965 på forlaget Union

  Kategorier: Faglitteratur, Religion

  pris: 40 kr – stand: ★★★

  Lærredsbind. 208 sider. Sprog: Dansk. Illustrationer i farver. Prisen er ekskl. 50 kr. i fragtomkostninger. (0616-0789).

 23. Senest opdateret 23. april

  Herning gamle kirke

  Af G. B?tzow-Rohde og C.E. Bundesen

  Rostrup Forlag

  ISBN: 87-88250-03-2

  Kategorier: Arkitektur, Religion, Lokalhistorie

  pris: 138 kr – stand: ★★★★★★

  Herning Gamle Kirke af G.B?tzow-Rohde med suppl. bem?rkninger ved C.E. Bundesen.Omkring ll5o blev der nord for landsbyen Herning opf?rt en kirke .Anneks til Rindsogn. l9.feb.l889 selvst?ndigt.Bogen har foruden en del billeder og kort, smukke tegninger fra Nationalmuseet.FotoBundesen/Rostrup INDB

 24. Senest opdateret 23. april

  Skabt i glæde og tak. Fredens kirke i Herning gennem 25 ?r.

  Af Mogens Bendixen

  Bendt Thuesens Forlag

  ISBN: 87-85172-16-2

  Kategorier: Religion, Lokalhistorie

  pris: 75 kr – stand: ★★★★★★

  Fredens kirke i Hernings jubil?umsbog fort?ller kirkens historie fra planl?gning, f?rste spadestik og kirkens historie gennem ?rene.Illustreret med mange billeder og god tekst. 78 sider. Heftet

 25. Senest opdateret 28. marts

  Aandeligt skatkammer

  Af E. Mau

  1. udgave fra 1867Jørgensens Forlag

  Kategorier: Teologi, Religion

  pris: 80 kr – stand: ★★★★

  Halvl?derbind m. brugsspor. Ialt 988 sider. Bogen er fyldt med citater som inspirationskilder til v?sentlige temaer som eks. Gode gjerninger, Kristus, synd, troskab, tr?st, alt ordnet alfabetisk i bogen.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 120
 

Nyeste bøger